Училище
Класен : С. Каменова
1
2
3
4
5
8:00 - 8:35
8:45 - 9:20
9:50 - 10:25
10:35 - 11:10
11:20 - 11:55
102
102
мс 3
102
102
Български език и
Български език и
МОДУЛ физическо
Математика
Aнглийски език ИУЧ
литература
литература
По
С. Каменова
С. Каменова
В. Миладинова
С. Каменова
Д. Милушева
102
102
102
102
102
Български език и
Български език и
Технологии и
Математика
Музика
литература
литература
предприемачество
Вт
С. Каменова
С. Каменова
С. Каменова
Р.Ковачева
С. Каменова
102
102
102
102
102
Български език и
Български език и
Математика
Час на класа
Aнглийски език ИУЧ
Ср
литература
литература
С. Каменова
С. Каменова
С. Каменова
С. Каменова
Д. Милушева
мс 3
102
102
102
Физическо възпитание и
Български език и
Български език и
Музика
Че
спорт
литература
литература ИУЧ
В. Миладинова
Р.Ковачева
С. Каменова
С. Каменова
102
102
мс 3
102
102
Физическо възпитание и
Околен свят
Математика
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
спорт
Пе
С. Каменова
С. Каменова
В. Миладинова
С. Каменова
С. Каменова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : М. Гълъбова
1
2
3
4
5
8:00 - 8:35
8:45 - 9:20
9:50 - 10:25
10:35 - 11:10
11:20 - 11:55
105
105
105
105
с2
Български език и
Български език и
Математика
Aнглийски език ИУЧ
МОДУЛ физическо
литература
литература
По
М. Гълъбова
Д. Милушева
М. Гълъбова
М. Гълъбова
В. Миладинова
105
105
105
105
105
Български език и
Български език и
Математика
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
литература
литература
Вт
М. Гълъбова
М. Гълъбова
М. Гълъбова
М. Гълъбова
М. Гълъбова
105
105
105
105
105
Български език и
Български език и
Aнглийски език ИУЧ
Математика
Музика
Ср
литература
литература
М. Гълъбова
Д. Милушева
М. Гълъбова
М. Гълъбова
М. Гълъбова
105
мс 3
105
105
Български език и
Физическо възпитание и
Български език и
Музика
Че
литература
спорт
литература ИУЧ
М. Гълъбова
В. Миладинова
М. Гълъбова
М. Гълъбова
105
мс 3
105
105
105
Физическо възпитание и
Технологии и
Околен свят
Математика
Час на класа
спорт
предприемачество
Пе
М. Гълъбова
В. Миладинова
М. Гълъбова
М. Гълъбова
М. Гълъбова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : В. Шишкова
1
2
3
4
5
8:00 - 8:35
8:45 - 9:20
9:50 - 10:25
10:35 - 11:10
11:20 - 11:55
104
мс 3
104
104
104
Физическо възпитание и
Български език и
Български език и
Aнглийски език ИУЧ
Математика
спорт
литература
литература
По
Д. Милушева
В. Миладинова
В. Шишкова
В. Шишкова
В. Шишкова
104
с1
104
104
104
Български език и
Български език и
Математика
МОДУЛ физическо
Музика
литература
литература
Вт
В. Шишкова
В. Миладинова
Р.Ковачева
В. Шишкова
В. Шишкова
104
104
104
104
104
Български език и
Български език и
Математика
Aнглийски език ИУЧ
Час на класа
Ср
литература
литература
В. Шишкова
В. Шишкова
В. Шишкова
Д. Милушева
В. Шишкова
104
104
104
104
Български език и
Български език и
Технологии и
Музика
Че
литература
литература ИУЧ
предприемачество
В. Шишкова
В. Шишкова
Р.Ковачева
В. Шишкова
104
104
104
мс 3
104
Физическо възпитание и
Околен свят
Математика
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
спорт
Пе
В. Шишкова
В. Шишкова
В. Шишкова
В. Миладинова
В. Шишкова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Ив. Николаева
1
2
3
4
5
8:00 - 8:35
8:45 - 9:20
9:50 - 10:25
10:35 - 11:10
11:20 - 11:55
106
106
106
мс 3
106
Български език и
Български език и
Физическо възпитание и
Aнглийски език ИУЧ
Математика
литература
литература
спорт
По
Ив. Николаева
Ив. Николаева
Д. Милушева
В. Миладинова
Ив. Николаева
с1
106
106
106
106
Физическо възпитание и
Български език и
Български език и
Музика
Математика
спорт
литература
литература
Вт
В. Миладинова
Р.Ковачева
Ив. Николаева
Ив. Николаева
Ив. Николаева
106
106
106
106
106
Български език и
Български език и
Aнглийски език ИУЧ
Математика
Час на класа
Ср
литература
литература
Ив. Николаева
Ив. Николаева
Д. Милушева
Ив. Николаева
Ив. Николаева
106
106
106
106
Български език и
Български език и
Изобразително изкуство
Музика
Че
литература
литература ИУЧ
Ив. Николаева
Ив. Николаева
Ив. Николаева
Р.Ковачева
106
106
106
106
мс 3
Технологии и
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
МОДУЛ физическо
предприемачество
Пе
Ив. Николаева
Ив. Николаева
Ив. Николаева
Ив. Николаева
В. Миладинова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : М. Миразчийска
1
2
3
4
5
13:30 - 14:05
14:15 - 14:50
15:20 - 15:55
16:05 - 16:40
16:50 - 17:25
206
207
207
207
207
Информационни технологии
Български език и
Български език и
Музика
Английски език
ИУЧ
литература
литература
По
Ив. Николаева
М. Миразчийска
М. Миразчийска
М. Миразчийска
М. Митова
мс 3
207
207
207
207
Физическо възпитание и
Български език и
Математика
Околен свят
Час на класа
спорт
литература
Вт
Т. Върбанова
М. Миразчийска
М. Миразчийска
М. Миразчийска
М. Миразчийска
207
207
207
207
207
Български език и
Български език и
Математика
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
Ср
литература
литература
М. Миразчийска
М. Миразчийска
М. Миразчийска
М. Миразчийска
М. Миразчийска
с1
207
207
207
207
Физическо възпитание и
Български език и
Български език и
Математика
Музика
Че
спорт
литература
литература
Т. Върбанова
М. Миразчийска
М. Миразчийска
М. Миразчийска
М. Миразчийска
мс 3
207
207
207
207
Български език и
Технологии и
МОДУЛ физическо
Математика ИУЧ
Английски език
литература ИУЧ
предприемачество
Пе
Т. Върбанова
М. Миразчийска
М. Миразчийска
М. Митова
М. Миразчийска
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Т. Атанасова
1
2
3
4
5
13:30 - 14:05
14:15 - 14:50
15:20 - 15:55
16:05 - 16:40
16:50 - 17:25
203
203
мс 3
203
203
Физическо възпитание и
Български език и
Математика
Английски език
Час на класа
спорт
литература
По
Т. Атанасова
М. Митова
Т. Върбанова
Т. Атанасова
Т. Атанасова
203
203
203
203
203
Български език и
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
литература
Вт
Т. Атанасова
Т. Атанасова
Т. Атанасова
Т. Атанасова
Т. Атанасова
203
203
203
с1
206
Български език и
Български език и
Физическо възпитание и
Информационни технологии
Математика
Ср
литература
литература
спорт
ИУЧ
Т. Атанасова
Т. Атанасова
Т. Атанасова
Т. Върбанова
М. Миланова
203
203
с1
203
203
Български език и
Български език и
Технологии и
МОДУЛ физическо
Музика
Че
литература
литература
предприемачество
Т. Атанасова
Т. Атанасова
Т. Върбанова
Т. Атанасова
Т. Атанасова
203
203
203
203
203
Български език и
Български език и
Математика ИУЧ
Английски език
Музика
литература ИУЧ
литература
Пе
Т. Атанасова
Т. Атанасова
М. Митова
Т. Атанасова
Т. Атанасова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Д. Тодорова
1
2
3
4
5
13:30 - 14:05
14:15 - 14:50
15:20 - 15:55
16:05 - 16:40
16:50 - 17:25
205
205
205
205
205
Български език и
Математика
Английски език
Околен свят
Час на класа
литература
По
Д. Тодорова
Д. Тодорова
М. Митова
Д. Тодорова
Д. Тодорова
205
206
мс 3
205
205
Български език и
Информационни технологии
Физическо възпитание и
Български език и
Музика
литература
ИУЧ
спорт
литература
Вт
Д. Тодорова
М. Миланова
Т. Върбанова
Д. Тодорова
Д. Тодорова
205
205
с1
205
205
Български език и
Български език и
Технологии и
МОДУЛ физическо
Математика
Ср
литература
литература
предприемачество
Д. Тодорова
Д. Тодорова
Т. Върбанова
Д. Тодорова
Д. Тодорова
205
205
205
205
205
Български език и
Български език и
Математика
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
Че
литература
литература
Д. Тодорова
Д. Тодорова
Д. Тодорова
Д. Тодорова
Д. Тодорова
205
мс 3
205
205
205
Физическо възпитание и
Български език и
Английски език
Математика ИУЧ
Музика
спорт
литература ИУЧ
Пе
М. Митова
Т. Върбанова
Д. Тодорова
Д. Тодорова
Д. Тодорова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : М. Дашева
1
2
3
4
5
13:30 - 14:05
14:15 - 14:50
15:20 - 15:55
16:05 - 16:40
16:50 - 17:25
204
мс 3
204
204
204
Български език и
Физическо възпитание и
Околен свят
Английски език
Час на класа
литература
спорт
По
М. Дашева
Т. Върбанова
М. Дашева
М. Митова
М. Дашева
206
204
204
204
204
Информационни технологии
Български език и
Български език и
Математика
Музика
ИУЧ
литература
литература
Вт
М. Миланова
М. Дашева
М. Дашева
М. Дашева
М. Дашева
204
мс 3
204
204
204
Български език и
Български език и
Технологии и
Математика
МОДУЛ физическо
Ср
литература
литература
предприемачество
М. Дашева
Т. Върбанова
М. Дашева
М. Дашева
М. Дашева
204
с1
204
204
204
Физическо възпитание и
Български език и
Български език и
Математика
Музика
Че
спорт
литература
литература
М. Дашева
Т. Върбанова
М. Дашева
М. Дашева
М. Дашева
204
204
204
204
204
Български език и
Английски език
Математика ИУЧ
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
литература ИУЧ
Пе
М. Дашева
М. Митова
М. Дашева
М. Дашева
М. Дашева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Р. Митева
6
1
2
3
4
5
6
11:55 - 12:35
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:25 - 16:05
16:15 - 16:55
17:05 - 17:45
17:55 - 18:35
мс 3
102
206
102
102
102
Физическо
Компютърно
Български език и
Български език и
Математика
Час на класа
възпитание и спорт
моделиране
литература
литература
По
Т. Върбанова
Р. Митева
Р. Митева
Р. Митева
Р. Митева
Р. Митева
104
102
102
102
102
мс 3
102
Човекът и
Български език и
МузикаФУЧ
Английски език
Математика
Човек и общество
МОДУЛ физическо
обществотоИУЧ
литература
Вт
Р.Ковачева
А. Славейкова
Р. Митева
Р. Митева
Р. Митева
Т. Върбанова
Р. Митева
мс 3
102
102
102
102
102
Физическо
Човекът и
Български език и
Технологии и
Математика
Музика
Ср
възпитание и спорт
природата
литература
предприемачество
Т. Върбанова
Р. Митева
Р. Митева
Р.Ковачева
Р. Митева
Р. Митева
403
102
102
102
102
102
102
Български език и
Български език и
Изобразително
МузикаФУЧ
Английски език
Човек и общество
Математика
Че
литература
литература
изкуство
Р.Ковачева
Р. Митева
Р. Митева
А. Славейкова
Р. Митева
Р. Митева
Р. Митева
102
102
102
102
102
Български език и
Български език и
Изобразително
Английски език
Математика ИУЧ
литература ИУЧ
литература
изкуство
Пе
А. Славейкова
Р. Митева
Р. Митева
Р. Митева
Р. Митева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : В. Михайлова
6
1
2
3
4
5
6
11:55 - 12:35
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:25 - 16:05
16:15 - 16:55
17:05 - 17:45
17:55 - 18:35
104
104
104
с1
104
104
Български език и
Български език и
Физическо
Технологии и
Математика
Час на класа
литература
литература
възпитание и спорт
предприемачество
По
В. Михайлова
В. Михайлова
В. Михайлова
Т. Върбанова
В. Михайлова
В. Михайлова
104
104
104
104
мс 3
104
104
Български език и
Човекът и
МузикаФУЧ
Математика
Английски език
МОДУЛ физическо
Човек и общество
литература
обществотоИУЧ
Вт
Р.Ковачева
В. Михайлова
А. Славейкова
В. Михайлова
Т. Върбанова
В. Михайлова
В. Михайлова
206
104
104
104
104
104
Компютърно
Човекът и
Български език и
Български език и
Музика
Математика
Ср
моделиране
природата
литература
литература
М. Миланова
В. Михайлова
Р.Ковачева
В. Михайлова
В. Михайлова
В. Михайлова
403
104
104
104
104
с1
Български език и
Физическо
МузикаФУЧ
Човек и общество
Математика
Английски език
Че
литература
възпитание и спорт
Р.Ковачева
В. Михайлова
В. Михайлова
В. Михайлова
А. Славейкова
Т. Върбанова
104
104
104
104
104
104
Български език и
Български език и
Изобразително
Изобразително
Английски език
Математика ИУЧ
литература
литература ИУЧ
изкуство
изкуство
Пе
В. Михайлова
В. Михайлова
А. Славейкова
В. Михайлова
В. Михайлова
В. Михайлова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : М. Миланова
6
1
2
3
4
5
6
11:55 - 12:35
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:25 - 16:05
16:15 - 16:55
17:05 - 17:45
17:55 - 18:35
106
106
106
206
106
с1
Български език и
Български език и
Компютърно
Физическо
Математика
Английски език
литература
литература
моделиране
възпитание и спорт
По
М. Миланова
М. Миланова
М. Миланова
М. Миланова
А. Славейкова
Т. Върбанова
104
106
106
106
106
мс 3
Човекът и
МузикаФУЧ
Изобразително изкуство
Човек и общество
Математика
МОДУЛ физическо
обществотоИУЧ
Вт
Р.Ковачева
Здр. Делиева
М. Миланова
М. Миланова
М. Миланова
Т. Върбанова
106
106
106
106
106
106
Технологии и
Български език и
Български език и
Човекът и
Математика
Музика
Ср
предприемачество
литература
литература
природата
Н. Христова
М. Миланова
М. Миланова
М. Миланова
Р.Ковачева
М. Миланова
403
106
106
106
с1
106
106
Български език и
Български език и
Физическо
МузикаФУЧ
Човек и общество
Английски език
Математика
Че
литература
литература
възпитание и спорт
Р.Ковачева
М. Миланова
М. Миланова
М. Миланова
Т. Върбанова
А. Славейкова
М. Миланова
106
106
106
106
106
Български език и
Български език и
Английски език
Математика ИУЧ
Час на класа
литература ИУЧ
литература
Пе
М. Миланова
А. Славейкова
М. Миланова
М. Миланова
М. Миланова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Цв. Христова
6
1
2
3
4
5
6
11:55 - 12:35
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:25 - 16:05
16:15 - 16:55
17:05 - 17:45
17:55 - 18:35
105
206
105
105
мс 3
105
Компютърно
Български език и
Физическо
Български език и
Английски език
Математика
моделиране
литература
възпитание и спорт
литература
По
Р. Василева
Ив. Николаева
Цв. Христова
Цв. Христова
Т. Върбанова
Цв. Христова
104
105
мс 3
105
105
105
105
Физическо
Човекът и
МузикаФУЧ
Английски език
Човек и общество
Математика
Час на класа
възпитание и спорт
обществотоИУЧ
Вт
Р.Ковачева
Р. Василева
Т. Върбанова
Цв. Христова
Цв. Христова
Цв. Христова
Цв. Христова
105
105
105
105
105
105
Човекът и
Български език и
Български език и
Технологии и
Математика
Музика
Ср
природата
литература
литература
предприемачество
Цв. Христова
Цв. Христова
Цв. Христова
Цв. Христова
Цв. Христова
Р.Ковачева
403
105
105
105
105
105
с1
Български език и
Български език и
МузикаФУЧ
Английски език
Човек и общество
Математика
МОДУЛ физическо
Че
литература
литература
Р.Ковачева
Р. Василева
Цв. Христова
Цв. Христова
Цв. Христова
Цв. Христова
Т. Върбанова
105
105
105
105
105
Български език и
Български език и
Изобразително
Изобразително
Математика ИУЧ
литература
литература ИУЧ
изкуство
изкуство
Пе
Цв. Христова
Цв. Христова
Цв. Христова
Цв. Христова
Цв. Христова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Здр. Делиева
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:25 - 10:05
10:15 - 10:55
11:05 - 11:45
11:55 - 12:35
12:45 - 13:15
205
205
205
206
205
205
203
Български език и
Български език и
Информационни
Изобразително
Музика
Математика
Домашен бит
литература
литература
технологии ЗИП
изкуство СИП
По
Здр. Делиева
Здр. Делиева
Р.Ковачева
М. Миланова
Здр. Делиева
Здр. Делиева
И. Арсова
205
205
205
205
с1
205
Български език и
Физическо
Математика
Човек и общество
Час на класа
Английски език
литература
възпитание и спорт
Вт
Здр. Делиева
Здр. Делиева
Здр. Делиева
Здр. Делиева
В. Миладинова
А. Славейкова
205
205
205
с2
205
Български език и
Български език и
Физическо
Математика
Английски език
Ср
литература
литература
възпитание и спорт
Здр. Делиева
Здр. Делиева
Здр. Делиева
В. Миладинова
А. Славейкова
205
205
205
205
205
с1
Български език и
Човекът и
Изобразително
Изобразително
Математика
МОДУЛ физическо
Че
литература
природата
изкуство
изкуство
Здр. Делиева
Здр. Делиева
Здр. Делиева
Здр. Делиева
Здр. Делиева
В. Миладинова
205
205
205
205
205
Български език и
Български език и
Музика
Математика СИП
Английски език
литература
литература ЗИП
Пе
Здр. Делиева
Здр. Делиева
Р.Ковачева
Здр. Делиева
А. Славейкова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Р. Коларова
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:25 - 10:05
10:15 - 10:55
11:05 - 11:45
11:55 - 12:35
12:45 - 13:15
207
207
207
207
207
206
203
Български език и
Български език и
Информационни
Изобразително
Математика
Музика
Домашен бит
литература
литература
технологии ЗИП
изкуство СИП
По
Р. Коларова
Р. Коларова
Р. Коларова
Р.Ковачева
Р. Коларова
М. Миланова
И. Арсова
207
207
207
207
207
с1
Български език и
Физическо
Математика
Човек и общество
Час на класа
Английски език
литература
възпитание и спорт
Вт
Р. Коларова
Р. Коларова
Р. Коларова
Р. Коларова
Р. Василева
В. Миладинова
207
207
207
207
207
с1
Български език и
Български език и
Изобразително
Изобразително
Математика
МОДУЛ физическо
Ср
литература
литература
изкуство
изкуство
Р. Коларова
Р. Коларова
Р. Коларова
Р. Коларова
Р. Коларова
В. Миладинова
207
207
207
с1
207
Български език и
Физическо
Човекът и
Английски език
Математика
Че
литература
възпитание и спорт
природата
Р. Коларова
Р. Василева
Р. Коларова
В. Миладинова
Р. Коларова
207
207
207
207
207
Български език и
Български език и
Математика СИП
Музика
Английски език
литература
литература ЗИП
Пе
Р. Коларова
Р. Коларова
Р. Коларова
Р.Ковачева
Р. Василева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Н. Христова
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:25 - 10:05
10:15 - 10:55
11:05 - 11:45
11:55 - 12:35
12:45 - 13:15
204
204
204
204
206
203
Български език и
Български език и
Информационни
Изобразително
Музика
Математика
литература
литература
технологии ЗИП
изкуство СИП
По
Н. Христова
Р.Ковачева
Н. Христова
Н. Христова
М. Миланова
И. Арсова
204
204
с1
204
204
204
Български език и
Физическо
Български език и
Математика
Английски език
Час на класа
литература
възпитание и спорт
литература
Вт
Н. Христова
Н. Христова
В. Миладинова
Н. Христова
А. Славейкова
Н. Христова
204
204
204
204
с2
204
Български език и
Човекът и
Изобразително
Математика
МОДУЛ физическо
Английски език
Ср
литература
природата
изкуство
Н. Христова
Н. Христова
Н. Христова
Н. Христова
В. Миладинова
А. Славейкова
204
204
204
204
с1
Български език и
Български език и
Физическо
Математика
Домашен бит
Че
литература
литература
възпитание и спорт
Н. Христова
Н. Христова
Н. Христова
Н. Христова
В. Миладинова
204
204
204
204
204
204
Български език и
Изобразително
Математика СИП
Човек и общество
Музика
Английски език
литература ЗИП
изкуство
Пе
Н. Христова
Н. Христова
Н. Христова
Н. Христова
Р.Ковачева
А. Славейкова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : А. Минчева
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:25 - 10:05
10:15 - 10:55
11:05 - 11:45
11:55 - 12:35
12:45 - 13:15
203
203
206
203
203
203
Български език и
Български език и
Информационни
Изобразително
Математика
Музика
литература
литература
технологии ЗИП
изкуство СИП
По
А. Минчева
А. Минчева
М. Миланова
А. Минчева
Р.Ковачева
И. Арсова
203
203
203
с1
203
203
Български език и
Български език и
Физическо
Математика
Час на класа
Английски език
литература
литература
възпитание и спорт
Вт
А. Минчева
А. Минчева
А. Минчева
В. Миладинова
А. Минчева
Р. Василева
203
203
мс 3
203
203
Български език и
Физическо
Човекът и
Изобразително
Математика
Ср
литература
възпитание и спорт
природата
изкуство
А. Минчева
А. Минчева
В. Миладинова
А. Минчева
А. Минчева
203
203
с1
203
203
203
Български език и
Български език и
Английски език
Математика
МОДУЛ физическо
Домашен бит
Че
литература
литература
Р. Василева
А. Минчева
В. Миладинова
А. Минчева
А. Минчева
А. Минчева
203
203
203
203
203
203
Изобразително
Български език и
Математика СИП
Човек и общество
Английски език
Музика
изкуство
литература ЗИП
Пе
А. Минчева
А. Минчева
А. Минчева
Р. Василева
А. Минчева
Р.Ковачева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Ж. Калчева
7
1
2
3
4
5
6
7
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
408
407
405
202
403
201
Италиански език
Човекът и
Немски език
Български език и литература
Математика
Музика
СИП
природата
По
Дж. Георова
И. Иванова
М. Гигова
М. Фратева
Ц. Полимирова
Ц. Кирилова
206
1ит
403
407
407
202
304
с1
Информационни
технологии
Физическо
Изобразително
Кр. Димитров
История и
Немски език
Немски език
Математика
възпитание и
изкуство СИП
308
2ит
цивилизация
Вт
спорт
Информационни
технологии
И. Арсова
И. Иванова
И. Иванова
С. Христова
М. Фратева
Ж. Калчева
В. Йотова
408
304
с1
202
405
304
402
201
Физическо
Технологии и
Италиански език
История и
Български език и
Човекът и
възпитание и
Математика
Час на класа
предприемачеств
Ср
СИП
цивилизация
литература
природата
спорт
о
Дж. Георова
Ж. Калчева
В. Йотова
М. Фратева
М. Гигова
Ж. Калчева
М. Николов
Ц. Кирилова
202
402
а2
мс 3
405
405
География и
Български език и
Български език и
Математика
Изобразително изкуство
МОДУЛ физическо
Че
икономика
литература
литература ИУЧ
М. Фратева
М. Николов
И. Арсова
В. Йотова
М. Гигова
М. Гигова
407
403
202
201
403
405
География и
Човекът и
Български език и
Немски език
Математика ИУЧ
Музика
икономика
природата
литература
Пе
И. Иванова
М. Николов
М. Фратева
Ц. Кирилова
Ц. Полимирова
М. Гигова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
7
1
2
3
4
5
6
7
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
408
202
с2
306
403
304
405
Физическо
Италиански език
История и
Български език и
Математика
възпитание и
Английски език
Музика
СИП
цивилизация
литература
По
спорт
Дж. Георова
М. Фратева
М. Борисова
А. Донева
Ц. Полимирова
Ж. Калчева
М. Гигова
206
1ит
403
202
402
с2
201
405
405
Информационни
технологии
Изобразително
География и
Човекът и
Кр. Димитров
Български език и
Български език и
Математика
МОДУЛ физическо
изкуство СИП
икономика
природата
308
2ит
литература
литература
Вт
Информационни
технологии
И. Арсова
М. Фратева
М. Николов
М. Борисова
Ц. Кирилова
С. Христова
М. Гигова
М. Гигова
408
405
403
202
402
306
Италиански език
География и
Български език и литература
Музика
Математика
Английски език
Ср
СИП
икономика
Дж. Георова
М. Гигова
Ц. Полимирова
М. Фратева
М. Николов
А. Донева
402
201
201
306
202
а2
Технологии и
Човекът и
предприемачеств
Английски език
Час на класа
Математика
Изобразително изкуство
Че
природата
о
М. Николов
А. Донева
Ц. Кирилова
М. Борисова
М. Фратева
И. Арсова
202
304
с1
306
405
201
Физическо
История и
Български език и
Човекът и
Математика ИУЧ
възпитание и
Английски език
цивилизация
литература ИУЧ
природата
Пе
спорт
М. Фратева
Ж. Калчева
М. Борисова
А. Донева
М. Гигова
Ц. Кирилова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : М. Фратева
7
1
2
3
4
5
6
7
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
408
305
202
с2
201
202
407
304
Физическо
Италиански език
Български език и
Човекът и
История и
Математика
възпитание и
Час на класа
Английски език
СИП
литература
природата
цивилизация
По
спорт
Дж. Георова
Т. Иванова
М. Фратева
М. Борисова
Ц. Кирилова
М. Фратева
А. Славейкова
Ж. Калчева
206
1ит
403
305
202
201
403
с2
402
Информационни
технологии
Изобразително
Български език и
Човекът и
География и
Кр. Димитров
Математика
Музика
МОДУЛ физическо
изкуство СИП
литература
природата
икономика
308
2ит
Вт
Информационни
технологии
И. Арсова
Т. Иванова
М. Фратева
Ц. Кирилова
Ц. Полимирова
М. Борисова
М. Николов
С. Христова
408
407
407
а2
202
305
305
Италиански език
Български език и
Български език и
Английски език
Английски език
Изобразително изкуство
Математика
Ср
СИП
литература
литература ИУЧ
Дж. Георова
А. Славейкова
А. Славейкова
И. Арсова
М. Фратева
Т. Иванова
Т. Иванова
305
304
202
Технологии и
История и
Български език и литература
Математика
предприемачеств
Че
цивилизация
о
Т. Иванова
Ж. Калчева
М. Фратева
М. Николов
с1
202
201
403
402
407
Физическо
Човекът и
География и
възпитание и
Математика ИУЧ
Музика
Английски език
природата
икономика
Пе
спорт
М. Борисова
М. Фратева
Ц. Кирилова
Ц. Полимирова
М. Николов
А. Славейкова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Т. Иванова
7
1
2
3
4
5
6
7
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
408
с2
305
202
306
201
а2
Физическо
Италиански език
Български език и
Човекът и
възпитание и
Математика
Английски език
Изобразително изкуство
СИП
литература
природата
По
спорт
Дж. Георова
М. Борисова
Т. Иванова
М. Фратева
А. Донева
Ц. Кирилова
И. Арсова
206
1ит
403
304
305
202
с2
402
201
Информационни
технологии
Изобразително
История и
Български език и
География и
Кр. Димитров
Човекът и
Математика
МОДУЛ физическо
изкуство СИП
цивилизация
литература
икономика
308
2ит
природата
Вт
Информационни
технологии
И. Арсова
Ж. Калчева
Т. Иванова
М. Фратева
М. Борисова
М. Николов
С. Христова
Ц. Кирилова
408
202
305
305
403
306
201
402
Италиански език
Български език и
Човекът и
География и
Математика
Час на класа
Музика
Английски език
Ср
СИП
литература
природата
икономика
Дж. Георова
М. Фратева
Т. Иванова
Т. Иванова
Ц. Полимирова
А. Донева
Ц. Кирилова
М. Николов
201
202
402
305
403
Технологии и
Английски език
Математика
предприемачеств
Български език и литература
Музика
Че
о
А. Донева
М. Фратева
М. Николов
Т. Иванова
Ц. Полимирова
305
с1
306
202
304
Физическо
Български език и
История и
възпитание и
Английски език
Математика ИУЧ
литература ИУЧ
цивилизация
Пе
спорт
Т. Иванова
М. Борисова
А. Донева
М. Фратева
Ж. Калчева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : А. Славейкова
7
1
2
3
4
5
6
7
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
408
201
402
405
с2
407
Технологии и
Физическо
Човекът и
Математика ИУЧ
предприемачеств
Български език и литература
възпитание и
Час на класа
природата
По
о
спорт
Е. Ахмакова
Ц. Кирилова
М. Николов
М. Гигова
М. Борисова
А. Славейкова
403
с2
408
405
402
а2
406
Технологии и
Изобразително
Български език и
География и
МОДУЛ физическо
Математика
Изобразително изкуство
предприемачеств
изкуство СИП
литература
икономика
Вт
о
И. Арсова
М. Борисова
Е. Ахмакова
М. Гигова
М. Николов
И. Арсова
М. Николов
403
с2
407
407
408
304
Физическо
История и
Музика
възпитание и
Английски език
Английски език
Математика
Ср
цивилизация
спорт
Ц. Полимирова
М. Борисова
А. Славейкова
А. Славейкова
Е. Ахмакова
Ж. Калчева
с2
408
206
1ит
405
304
408
Информационни
технологии
Физическо
Кр. Димитров
Български език и
История и
възпитание и
Математика
Математика ИУЧ
Че
308
2ит
литература
цивилизация
спорт
Информационни
технологии
М. Борисова
Е. Ахмакова
М. Гигова
Ж. Калчева
Е. Ахмакова
С. Христова
201
408
403
405
407
401
Човекът и
Български език и
Български език и
Математика
Музика
Английски език
природата
литература
литература ИУЧ
Пе
Ц. Кирилова
Е. Ахмакова
Ц. Полимирова
М. Гигова
А. Славейкова
Д. Николова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
7
1
2
3
4
5
6
7
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
306
306
201
408
с2
401
Физическо
Човекът и
Български език и
Английски език
Английски език
Математика ИУЧ
възпитание и
природата
литература
По
спорт
В. Георгиева
В. Георгиева
Ц. Кирилова
Е. Ахмакова
М. Борисова
Д. Николова
403
306
с2
304
408
408
401
401
Физическо
Изобразително
История и
Български език и
Български език и
Час на класа
възпитание и
Математика
Математика ИУЧ
изкуство СИП
цивилизация
литература
литература ИУЧ
Вт
спорт
И. Арсова
В. Георгиева
М. Борисова
Ж. Калчева
Е. Ахмакова
Е. Ахмакова
Д. Николова
Д. Николова
402
403
с2
401
408
Технологии и
Физическо
предприемачеств
Музика
възпитание и
Български език и литература
Математика
Ср
о
спорт
М. Николов
Ц. Полимирова
М. Борисова
Д. Николова
Е. Ахмакова
303
с2
408
402
402
402
206
1ит
Информационни
технологии
Технологии и
География и
Кр. Димитров
Английски език
МОДУЛ физическо
Математика
Музика
предприемачеств
Че
икономика
308
2ит
о
Информационни
технологии
В. Георгиева
М. Борисова
Е. Ахмакова
М. Николов
Ц. Полимирова
М. Николов
С. Христова
408
201
401
304
а2
Човекът и
Български език и
История и
Математика
Изобразително изкуство
природата
литература
цивилизация
Пе
Е. Ахмакова
Ц. Кирилова
Д. Николова
Ж. Калчева
И. Арсова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : М. Гигова, Е. Ахмакова
7
1
2
3
4
5
6
7
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
с1
403
408
401
408
201
Физическо
Човекът и
възпитание и
Музика
Математика ИУЧ
Български език и литература
Час на класа
природата
По
спорт
В. Йотова
Ц. Полимирова
Е. Ахмакова
Д. Николова
Е. Ахмакова
Ц. Кирилова
403
403
403
408
401
с1
201
Физическо
Изобразително
Български език и
Човекът и
Английски език
Музика
Математика
възпитание и
изкуство СИП
литература
природата
Вт
спорт
И. Арсова
Е. Милева
Ц. Полимирова
Е. Ахмакова
Д. Николова
В. Йотова
Ц. Кирилова
408
408
402
304
а2
Технологии и
История и
Математика
Математика ИУЧ
предприемачеств
Изобразително изкуство
Ср
цивилизация
о
Е. Ахмакова
Е. Ахмакова
М. Николов
Ж. Калчева
И. Арсова
403
401
401
408
206
1ит
мс 3
Информационни
технологии
Физическо
История и
Български език и
Български език и
Кр. Димитров
Математика
възпитание и
Че
цивилизация
литература ИУЧ
литература
308
2ит
спорт
Информационни
технологии
Ж. Калчева
Д. Николова
Д. Николова
Е. Ахмакова
В. Йотова
С. Христова
303
с2
408
402
401
402
Технологии и
Български език и
География и
Английски език
МОДУЛ физическо
Математика
предприемачеств
литература
икономика
Пе
о
Е. Милева
В. Йотова
Е. Ахмакова
М. Николов
Д. Николова
М. Николов
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : В. Георгиева
7
1
2
3
4
5
6
7
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
405
с1
а2
408
402
Физическо
Български език и
География и
възпитание и
Изобразително изкуство
Математика ИУЧ
литература
икономика
По
спорт
М. Гигова
В. Йотова
И. Арсова
Е. Ахмакова
М. Николов
403
408
304
403
с1
201
303
Физическо
Изобразително
История и
Човекът и
Математика
Музика
възпитание и
Английски език
изкуство СИП
цивилизация
природата
Вт
спорт
И. Арсова
Е. Ахмакова
Ж. Калчева
Ц. Полимирова
В. Йотова
Ц. Кирилова
М. Митова
с1
402
408
303
405
405
Технологии и
Български език и
Български език и
МОДУЛ физическо
предприемачеств
Математика
Английски език
Ср
литература
литература
о
В. Йотова
М. Николов
Е. Ахмакова
М. Митова
М. Гигова
М. Гигова
408
405
206
1ит
408
303
402
Информационни
технологии
Технологии и
Кр. Димитров
Математика
Български език и литература
Математика ИУЧ
Английски език
предприемачеств
Че
308
2ит
о
Информационни
технологии
Е. Ахмакова
М. Гигова
Е. Ахмакова
М. Митова
М. Николов
С. Христова
с2
303
405
408
201
304
405
Физическо
Български език и
Човекът и
История и
възпитание и
Музика
Математика
Час на класа
литература ИУЧ
природата
цивилизация
Пе
спорт
В. Йотова
Ц. Полимирова
М. Гигова
Е. Ахмакова
Ц. Кирилова
Ж. Калчева
М. Гигова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Р.Ковачева
1
2
3
4
5
6
7
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
401
302
407
402
а4
Български език и
География и
Математика
Музика
Изобразително изкуство
литература
икономика
По
Д. Николова
Б. Щиркова
Р.Ковачева
М. Николов
Л.Блажев
206
1ит
402
301
302
401
407
мс 3
Информационни
технологии
География и
Биология и здравно
Кр. Димитров
Български език и
Технологии и
Математика
МОДУЛ физическо
икономика
образование
308
2ит
литература
предприемачество
Вт
Информационни
технологии
М. Николов
А. Донева
Б. Щиркова
С. Христова
Д. Николова
В. Стефанов
М. Борисова
201
302
304
мс 3
303
401
403
Химия и опазване
История и
Физическо
Български език и
Математика
Английски език
Час на класа
Ср
на околната среда
цивилизация
възпитание и спорт
литература
Ц. Кирилова
Б. Щиркова
Ж. Калчева
М. Борисова
М. Митова
Д. Николова
Р.Ковачева
401
302
301
303
с2
Български език и
Физическо
Математика
Физика и астрономия
Английски език
Че
литература ИУЧ
възпитание и спорт
Д. Николова
Б. Щиркова
В. Калъчева
М. Митова
М. Борисова
401
407
302
303
301
304
Биология и здравно
История и
Български език и литература
Музика
Математика ИУЧ
Английски език
образование
цивилизация
Пе
Д. Николова
Р.Ковачева
Б. Щиркова
М. Митова
А. Донева
Ж. Калчева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Р. Дакова
1
2
3
4
5
6
7
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
406
а4
407
402
302
Български език и
География и
Изобразително изкуство
Музика
Математика
литература
икономика
По
Р. Дакова
Л.Блажев
Р.Ковачева
М. Николов
Б. Щиркова
406
301
304
302
с2
303
Биология и здравно
История и
Български език и литература
Математика
МОДУЛ физическо
Английски език
образование
цивилизация
Вт
Р. Дакова
А. Донева
Ж. Калчева
Б. Щиркова
М. Борисова
М. Митова
302
201
406
406
с2
303
304
Химия и опазване
Български език и
Физическо
История и
Математика
Час на класа
Английски език
Ср
на околната среда
литература ИУЧ
възпитание и спорт
цивилизация
Б. Щиркова
Ц. Кирилова
Р. Дакова
Р. Дакова
М. Борисова
М. Митова
Ж. Калчева
301
406
302
с2
206
1ит
Информационни
технологии
Български език и
Физическо
Кр. Димитров
Физика и астрономия
Математика
Че
литература
възпитание и спорт
308
2ит
Информационни
технологии
В. Калъчева
Р. Дакова
Б. Щиркова
М. Борисова
С. Христова
302
407
402
407
301
406
303
География и
Технологии и
Биология и здравно
Български език и
Математика ИУЧ
Музика
Английски език
икономика
предприемачество
образование
литература
Пе
Б. Щиркова
Р.Ковачева
М. Николов
В. Стефанов
А. Донева
Р. Дакова
М. Митова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Б. Щиркова
1
2
3
4
5
6
7
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
206
1ит
302
402
406
с2
302
304
Информационни
технологии
География и
Български език и
Физическо
История и
Кр. Димитров
Математика
Час на класа
икономика
литература
възпитание и спорт
цивилизация
307
2ит
По
Информационни
технологии
Б. Щиркова
К. Софрониева
Р. Дакова
М. Борисова
Б. Щиркова
Ж. Калчева
Б. Радева
301
а2
302
406
Биология и здравно
Изобразително изкуство
Математика
Български език и литература
образование
Вт
А. Донева
И. Арсова
Б. Щиркова
Р. Дакова
306
406
301
302
с2
Български език и
Физическо
Английски език
Физика и астрономия
Математика
Ср
литература
възпитание и спорт
М. Пенева
Р. Дакова
В. Калъчева
Б. Щиркова
М. Борисова
306
406
302
403
401
304
с2
Български език и
Химия и опазване
История и
Английски език
Математика
Музика
МОДУЛ физическо
Че
литература ИУЧ
на околната среда
цивилизация
М. Пенева
Р. Дакова
Б. Щиркова
Ц. Полимирова
Ц. Кирилова
Ж. Калчева
М. Борисова
306
402
302
406
408
403
301
География и
Български език и
Технологии и
Биология и здравно
Английски език
Математика ИУЧ
Музика
икономика
литература
предприемачество
образование
Пе
М. Пенева
К. Софрониева
Б. Щиркова
Р. Дакова
В. Стефанов
Ц. Полимирова
А. Донева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Ц. Кирилова
1
2
3
4
5
6
7
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
206
1ит
402
406
302
301
с1
Информационни
технологии
География и
Български език и
Кр. Димитров
Математика
Физика и астрономия
МОДУЛ физическо
икономика
литература ИУЧ
307
2ит
По
Информационни
технологии
К. Софрониева
Р. Дакова
Б. Щиркова
В. Калъчева
Б. Радева
М. Борисова
302
201
406
303
304
Биология и здравно
История и
Математика
Български език и литература
Английски език
образование
цивилизация
Вт
Б. Щиркова
Ц. Кирилова
Р. Дакова
М. Митова
Ж. Калчева
406
304
302
201
403
407
с2
Български език и
История и
Химия и опазване
Технологии и
Физическо
Математика
Музика
Ср
литература
цивилизация
на околната среда
предприемачество
възпитание и спорт
Р. Дакова
Ж. Калчева
Б. Щиркова
Ц. Кирилова
Ц. Полимирова
В. Стефанов
М. Борисова
302
403
с2
201
406
201
303
Физическо
Биология и здравно
Български език и
Математика
Музика
Час на класа
Английски език
Че
възпитание и спорт
образование
литература
Б. Щиркова
Ц. Полимирова
М. Борисова
Ц. Кирилова
Р. Дакова
Ц. Кирилова
М. Митова
402
302
а2
406
303
География и
Български език и
Математика ИУЧ
Изобразително изкуство
Английски език
икономика
литература
Пе
К. Софрониева
Б. Щиркова
И. Арсова
Р. Дакова
М. Митова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : М. Дакова
1
2
3
4
5
6
7
1
2
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
403
ae1
302
с1
305
403
403
Английски език
Е. Милева
Физическо
303
ae2
Математика
възпитание и
Български език и литература
Английски език
Английски език
Английски език
По
И. Йотова
спорт
407
ae3
Английски език
М. Дакова
В. Йотова
Т. Иванова
Р. Василева
Е. Милева
В. Георгиева
307
1ит
403
ae1
405
403
403
403
303
Информационн
Английски език
Е. Милева
и технологии
Д. Савова
303
ae2
Български език
Философия
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
206
2ит
и литература
Вт
И. Йотова
Информационн
407
ae3
и технологии
Английски език
Ц. Драганова
Е. Милева
Е. Милева
Е. Милева
Т. Иванова
Б. Радева
В. Георгиева
403
ae1
а4
1ии
с2
403
403
302
302
а4
Английски език
Е. Милева
Мозайка ФУЧ
303
ae2
Физическо
Изобразително
Л.Блажев
Английски език
възпитание и
Английски език
Английски език
Математика
Час на класа
Ср
изкуство
а2
2ии
И. Йотова
спорт
407
ae3
Мозайка ФУЧ
Английски език
В. Йотова
Е. Милева
Е. Милева
М. Дакова
М. Дакова
Л.Блажев
В. Георгиева
П. Лефтеров
403
ae1
403
ae1
а4
1ии
302
403
403
305
Английски език
Английски език
Е. Милева
Е. Милева
Перспектива ФУЧ
303
ae2
303
ae2
Български език
Л.Блажев
Математика
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
и литература
Че
И. Йотова
И. Йотова
а2
2ии
ИУЧ
407
ae3
407
ae3
Перспектива ФУЧ
Английски език
Английски език
М. Дакова
Е. Милева
Р. Василева
Т. Иванова
В. Георгиева
В. Георгиева
П. Лефтеров
403
ae1
403
ae1
403
ae1
403
ae1
с1
а3
305
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Е. Милева
Е. Милева
Е. Милева
Е. Милева
303
ae2
303
ae2
303
ae2
303
ae2
Изобр. Из-во
Български език
Английски език
МОДУЛ физическо
Английски език
Английски език
Английски език
ИУЧ
и литература
Пе
И. Йотова
И. Йотова
И. Йотова
И. Йотова
407
ae3
407
ae3
407
ae3
407
ae3
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
В. Йотова
П. Лефтеров
Т. Иванова
В. Георгиева
В. Георгиева
В. Георгиева
В. Георгиева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Й.Алексиева
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
403
ae1
406
202
с1
а1
407
407
Английски език
Е. Милева
303
ae2
Български език и
Физическо
Изобразително
Математика
Английски език
Английски език
Английски език
литература
възпитание и спорт
изкуство
По
И. Йотова
407
ae3
Английски език
Н. Рашева
Й.Алексиева
В. Йотова
А. Петрова
В. Георгиева
В. Георгиева
В. Георгиева
403
ae1
406
407
407
407
202
Английски език
Е. Милева
303
ae2
Български език и литература
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Час на класа
Вт
И. Йотова
407
ae3
Английски език
Н. Рашева
В. Георгиева
Р. Василева
В. Георгиева
Й.Алексиева
В. Георгиева
403
ae1
307
1ит
406
407
407
мс 3
405
Английски език
Е. Милева
Информатика
303
ae2
Български език и
Физическо
Д. Савова
Английски език
Английски език
Английски език
Философия
литература
възпитание и спорт
206
2ит
Ср
И. Йотова
407
ae3
Информатика
Английски език
Н. Рашева
В. Георгиева
В. Георгиева
В. Йотова
Ц. Драганова
В. Георгиева
Б. Радева
403
ae1
403
ae1
407
407
202
202
Английски език
Английски език
Е. Милева
Е. Милева
303
ae2
303
ae2
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Математика
Математика
Че
И. Йотова
И. Йотова
407
ae3
407
ae3
Английски език
Английски език
Р. Василева
В. Георгиева
Й.Алексиева
Й.Алексиева
В. Георгиева
В. Георгиева
403
ae1
307
1ит
403
ae1
403
ae1
403
ae1
307
1ит
с2
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Информационни
Е. Милева
Информатика
Е. Милева
Е. Милева
Е. Милева
технологии
303
ae2
Д. Савова
303
ae2
303
ae2
303
ae2
Д. Савова
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
МОДУЛ физическо
Пе
И. Йотова
101
2ит
И. Йотова
И. Йотова
И. Йотова
206
2ит
Информационни
407
ae3
407
ae3
407
ae3
407
ae3
Информатика
Английски език
технологии
Английски език
Английски език
Английски език
В. Георгиева
Б. Радева
В. Георгиева
В. Георгиева
В. Георгиева
В. Йотова
Б. Радева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : М. Пенева
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
403
ae1
305
а1
с1
303
303
Английски език
Е. Милева
303
ae2
Изобразително
Физическо
Български език и литература
Английски език
Английски език
Английски език
изкуство
възпитание и спорт
По
И. Йотова
407
ae3
Английски език
Т. Иванова
А. Петрова
В. Йотова
И. Йотова
И. Йотова
В. Георгиева
403
ae1
206
1ит
303
303
303
303
Английски език
Е. Милева
Информатика
303
ae2
Б. Радева
Час на класа
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Вт
307
2ит
И. Йотова
Информатика
407
ae3
Английски език
М. Пенева
И. Йотова
И. Йотова
И. Йотова
Д. Савова
В. Георгиева
403
ae1
307
1ит
101
1ит
302
303
303
с1
Английски език
Информационни
Е. Милева
Информатика
технологии
303
ae2
Д. Савова
Б. Радева
Физическо
Английски език
Математика
Английски език
Английски език
101
2ит
307
2ит
възпитание и спорт
Ср
И. Йотова
Информационни
407
ae3
Информатика
Английски език
технологии
М. Дакова
И. Йотова
И. Йотова
В. Йотова
В. Георгиева
Б. Радева
Д. Савова
403
ae1
403
ae1
405
303
303
302
305
Английски език
Английски език
Е. Милева
Е. Милева
303
ae2
303
ae2
Български език и
Философия
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Математика
Че
И. Йотова
И. Йотова
литература
407
ae3
407
ae3
Английски език
Английски език
Ц. Драганова
И. Йотова
И. Йотова
М. Дакова
Т. Иванова
В. Георгиева
В. Георгиева
403
ae1
403
ae1
403
ae1
403
ae1
302
305
с2
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Е. Милева
Е. Милева
Е. Милева
Е. Милева
303
ae2
303
ae2
303
ae2
303
ae2
Български език и
Английски език
Математика
Английски език
Английски език
Английски език
МОДУЛ физическо
литература
Пе
И. Йотова
И. Йотова
И. Йотова
И. Йотова
407
ae3
407
ae3
407
ae3
407
ae3
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
М. Дакова
Т. Иванова
В. Йотова
В. Георгиева
В. Георгиева
В. Георгиева
В. Георгиева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : В. Стамболийска
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
202
408
201
401
405
с1
304
Химия и
Биология и
Физическо
Италиански
опазване на
История и
Математика
здравно
Философия
възпитание и
език
околната
цивилизация
По
образование
спорт
среда
Й.Алексиева
Дж. Георова
А. Донева
М. Колева
Ц. Драганова
В. Йотова
Кр. Иванов
305
305
202
402
401
406
406
Химия и
Български
Български
Английски
Английски
География и
опазване на
език и
Математика
език и
език
език
икономика
околната
литература
Вт
литература
среда
ИУЧ
Б. Богоев
Б. Богоев
Й.Алексиева
К. Софрониева
М. Колева
Н. Рашева
Н. Рашева
201
101
1ит
304
406
с2
303
Информацион
ни технологии
Биология и
Л. Петров
История и
Български език и
Английски
здравно
МОДУЛ физическо
Ср
307
2ит
цивилизация
литература
език
образование
Информацион
ни технологии
А. Донева
Б. Радева
Кр. Иванов
Н. Рашева
В. Йотова
Б. Богоев
303
304
201
202
а3
а3
а3
1ии
а3
1ии
Комбинаторика ФУЧ
Фотография ФУЧ
Биология и
Английски
История и
Изобразителн
Изобр. Из-во
В. Стамболийска
В. Стамболийска
здравно
Математика
Че
език
цивилизация
о изкуство
ИУЧ
а1
2ии
а1
2ии
образование
Комбинаторика ФУЧ
Фотография ФУЧ
Б. Богоев
Кр. Иванов
А. Донева
Й.Алексиева
В. Стамболийска
В. Стамболийска
А. Петрова
А. Петрова
301
с1
а2
408
402
304
Физическо
Италиански
География и
История и
Физика и астрономия
възпитание и
Час на класа
език
икономика
цивилизация
Пе
спорт
В. Калъчева
В. Йотова
В. Стамболийска
Дж. Георова
К. Софрониева
Кр. Иванов
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Н. Рашева
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
307
1ит
201
406
а1
а2
с1
Информационни
технологии
Биология и здравно
Д. Савова
Изобразително
Физическо
Български език и литература
Изобр. Из-во ИУЧ
образование
101
2ит
изкуство
възпитание и спорт
По
Информационни
технологии
А. Донева
Н. Рашева
Л. Петров
А. Петрова
И. Матеев
В. Йотова
301
406
401
202
408
408
Български език и
Химия и опазване
История и
История и
Физика и астрономия
Математика
литература
на околната среда
цивилизация
цивилизация
Вт
В. Калъчева
Н. Рашева
М. Колева
Й.Алексиева
Ж. Калчева
Ж. Калчева
306
с2
201
405
402
401
Биология и здравно
География и
Химия и опазване
Английски език
МОДУЛ физическо
Философия
Ср
образование
икономика
на околната среда
М. Пенева
В. Йотова
А. Донева
Ц. Драганова
К. Софрониева
М. Колева
201
202
402
406
406
408
408
Биология и здравно
География и
История и
История и
Математика
Aнглийски език ИУЧ
Час на класа
Че
образование
икономика
цивилизация
цивилизация
А. Донева
Й.Алексиева
К. Софрониева
М. Пенева
Н. Рашева
Ж. Калчева
Ж. Калчева
408
408
202
с1
306
Физическо
Италиански език
Италиански език
Математика
Английски език
възпитание и спорт
Пе
Дж. Георова
Дж. Георова
Й.Алексиева
В. Йотова
М. Пенева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Училище
Класен : Д. Савова
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
407
201
403
с1
405
402
Биология и здравно
Физическо
География и
Немски език
Английски език
Философия
образование
възпитание и спорт
икономика
По
И. Иванова
А. Донева
М. Пенева
В. Йотова
Ц. Драганова
К. Софрониева
401
а1
а1
405
202
304
Химия и опазване
Изобразително
История и
Изобр. Из-во ИУЧ
Aнглийски език ИУЧ
Математика
на околната среда
изкуство
цивилизация
Вт
М. Колева
А. Петрова
А. Петрова
М. Пенева
Й.Алексиева
Кр. Иванов
406
201
308
мс 3
402
202
304
Български език и
Биология и здравно
Физическо
География и
История и
Час на класа
Математика
Ср
литература
образование
възпитание и спорт
икономика
цивилизация
Н. Рашева
А. Донева
Д. Савова
В. Йотова
К. Софрониева
Й.Алексиева
Кр. Иванов
304
201
202
301
407
История и
Биология и здравно
Математика
Физика и астрономия
Английски език
Че
цивилизация
образование
Кр. Иванов
А. Донева
Й.Алексиева
В. Калъчева
М. Пенева
101
1ит
406
304
с2
407
401
Информационни
технологии
История и
Л. Петров
Химия и опазване
Български език и литература
МОДУЛ физическо
Немски език
цивилизация
307
2ит
на околната среда
Пе
Информационни
технологии
Н. Рашева
Кр. Иванов
Д. Савова
В. Йотова
И. Иванова
М. Колева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
10а
Училище
Класен : В. Стефанов
1
2
3
4
5
6
7
1
2
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
а2
1ии
304
302
с2
408
301
Иконопис СИП
Физическо
История и
Италиански
И. Матеев
Математика
възпитание и
Физика и астрономия
цивилизация
език
а1
2ии
По
спорт
Иконопис СИП
Кр. Иванов
М. Дакова
Н. Йосифов
Дж. Георова
В. Калъчева
А. Петрова
201
405
306
305
с2
Биология и
Физическо
Български език
здравно
Етика и право
Английски език
възпитание и
и литература
Вт
образование
спорт
И.Асенова
Ц. Драганова
М. Вълчанова
А. Дойчинова
Н. Йосифов
302
304
101
1ит
101
1ит
401
407
402
а1
1ии
Информационн
Графичен дизаин и реклама
Информатика
и технологии
СИП
Химия и
История и
Л. Петров
Л. Петров
География и
И. Матеев
Математика
опазване на
Час на класа
Ср
цивилизация
307
2ит
307
2ит
икономика
а3
2ии
околната среда
Информационн
Графичен дизаин и реклама
Информатика
и технологии
СИП
М. Дакова
Кр. Иванов
Б. Радева
Б. Радева
М. Колева
В. Стефанов
К. Софрониева
А. Петрова
305
408
302
201
306
Биология и
Италиански
Български език и литература
Математика
здравно
Английски език
Че
език
образование
А. Дойчинова
Дж. Георова
М. Дакова
И.Асенова
М. Вълчанова
а1
1ии
401
Рисуване и Живопис ЗИП/ПП
Химия и
И. Матеев
опазване на
Пе
а4
2ии
околната среда
Рисуване и Живопис ЗИП/ПП
А. Петрова
М. Колева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
10б
Училище
Класен : М. Колева
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
301
407
304
202
История и
Физика и астрономия
Български език и литература
Математика
цивилизация
По
В. Калъчева
А. Дойчинова
Кр. Иванов
Й.Алексиева
101
1ит
401
306
201
305
304
Информатика
Биология и здравно
Български език и
История и
Л. Петров
Час на класа
Английски език
образование
литература
цивилизация
308
2ит
Вт
Информатика
М. Колева
М. Вълчанова
И.Асенова
А. Дойчинова
Кр. Иванов
А. Александров
405
с1
202
408
401
Физическо
Химия и опазване
Етика и право
Математика
Италиански език
Ср
възпитание и спорт
на околната среда
Ц. Драганова
Н. Йосифов
Й.Алексиева
Дж. Георова
М. Колева
с2
306
201
101
1ит
Информационни технологии ЗИП/ПП
Физическо
Биология и здравно
Л. Петров
Английски език
Че
възпитание и спорт
образование
206
2ит
Информационни технологии ЗИП/ПП
Н. Йосифов
М. Вълчанова
И.Асенова
Б. Радева
101
1ит
202
306
а3
401
408
402
Информационни
технологии
Английски език ЗИП
Л. Петров
Изобразително
Химия и опазване
География и
Математика
Италиански език
ПП
307
2ит
изкуство ЗИП
на околната среда
икономика
Пе
Информационни
технологии
Й.Алексиева
М. Вълчанова
Б. Радева
П. Лефтеров
М. Колева
Дж. Георова
К. Софрониева
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
10в
Училище
Класен : Т. Върбанова
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
402
с2
303
406
202
401
География и
Физическо
Химия и опазване
Английски език
Немски език
Математика
икономика
възпитание и спорт
на околната среда
По
К. Софрониева
Н. Йосифов
Б. Богоев
И. Иванова
Й.Алексиева
М. Колева
101
1ит
304
201
с2
407
Информационни технологии ЗИП/ПП
История и
Биология и здравно
Физическо
Л. Петров
Немски език
цивилизация
образование
възпитание и спорт
206
2ит
Вт
Информационни технологии ЗИП/ПП
Кр. Иванов
И.Асенова
Н. Йосифов
Б. Радева
И. Иванова
301
405
303
303
Физика и астрономия
Етика и право
Английски език
Английски език
Час на класа
Ср
В. Калъчева
Ц. Драганова
Б. Богоев
Б. Богоев
Т. Върбанова
202
401
305
101
1ит
305
303
304
Информационни
технологии
Химия и опазване
Български език и
Л. Петров
История и
Математика
Английски език
Английски език
Че
на околната среда
литература
206
2ит
цивилизация
Информационни
технологии
Й.Алексиева
М. Колева
А. Дойчинова
Б. Богоев
Б. Богоев
Кр. Иванов
Б. Радева
101
1ит
201
305
202
а3
с1
Информатика
Биология и здравно
Изобразително
Л. Петров
Български език и литература
Математика
МОДУЛ физическо
образование
изкуство ЗИП
307
2ит
Пе
Информатика
И.Асенова
А. Дойчинова
Й.Алексиева
П. Лефтеров
А. Александров
Т. Върбанова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
11а
Училище
Класен : А. Дойчинова
1
2
3
4
5
6
7
1
2
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
а4
1ии
303
303
304
Рисуване и Живопис ЗИП/ПП
История и
П. Лефтеров
Английски език
Английски език
цивилизация
а3
2ии
По
Рисуване и Живопис ЗИП/ПП
Б. Богоев
Б. Богоев
Кр. Иванов
В. Стамболийска
а4
1ии
с2
402
401
305
Информационни технологии ЗИП/ПП
Физическо
Химия и
География и
Л.Блажев
възпитание и
опазване на
Английски език
икономика
а2
2ии
Вт
спорт
околната среда
Информационни технологии ЗИП/ПП
Н. Йосифов
К. Софрониева
М. Колева
Б. Богоев
П. Лефтеров
408
с1
305
202
304
201
Физическо
Биология и
Италиански
История и
възпитание и
Български език и литература
Математика
здравно
Ср
език
цивилизация
спорт
образование
Дж. Георова
Н. Йосифов
А. Дойчинова
Л. Нешева
Кр. Иванов
И.Асенова
301
301
408
401
201
с2
Химия и
Биология и
Италиански
Физика и астрономия
Математика
опазване на
здравно
МОДУЛ физическо
Че
език
околната среда
образование
В. Калъчева
Л. Нешева
Дж. Георова
М. Колева
И.Асенова
Н. Йосифов
а1
1ии
а1
1ии
306
405
305
305
Графичен дизаин и реклама
Текстил СИП
СИП
Български език
И. Матеев
И. Матеев
Английски език
Философия
Час на класа
и литература
а2
2ии
а2
2ии
Пе
Графичен дизаин и реклама
Текстил СИП
СИП
Б. Богоев
Ц. Драганова
А. Дойчинова
А. Дойчинова
В. Стамболийска
В. Стамболийска
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
11б
Училище
Класен : Кр. Иванов
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
308
1ит
303
305
401
Информационни технологии ЗИП/ПП
Н. Панчева
Химия и опазване
Английски език
Български език и литература
307
2ит
на околната среда
По
Информационни технологии ЗИП/ПП
Д. Савова
Б. Богоев
А. Дойчинова
М. Колева
а1
202
305
304
с2
301
Изобразително
Математика ЗИП
История и
Английски език
МОДУЛ физическо
Физика и астрономия
изкуство ЗИП
ПП
цивилизация
Вт
А. Петрова
Л. Нешева
Б. Богоев
Кр. Иванов
Н. Йосифов
В. Калъчева
304
202
406
304
с1
201
История и
Физическо
Биология и здравно
Математика
Английски език
Час на класа
Ср
цивилизация
възпитание и спорт
образование
Кр. Иванов
Л. Нешева
Б. Богоев
Кр. Иванов
Н. Йосифов
И.Асенова
408
405
305
202
308
1ит
Информационни технологии ЗИП/ПП
Н. Панчева
Италиански език
Философия
Английски език
Математика
Че
307
2ит
Информационни технологии ЗИП/ПП
Дж. Георова
Ц. Драганова
Б. Богоев
Л. Нешева
Д. Савова
305
303
с2
401
402
201
408
Български език и
Английски език ЗИП
Физическо
Химия и опазване
География и
Биология и здравно
Италиански език
литература
ПП
възпитание и спорт
на околната среда
икономика
образование
Пе
А. Дойчинова
Б. Богоев
Н. Йосифов
М. Колева
К. Софрониева
И.Асенова
Дж. Георова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
11в
Училище
Класен : М. Вълчанова
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
308
1ит
с2
407
401
306
Информационни технологии ЗИП/ПП
Химия и опазване
Английски език ЗИП
Н. Панчева
МОДУЛ физическо
Немски език
на околната среда
ПП
307
2ит
По
Информационни технологии ЗИП/ПП
Н. Йосифов
И. Иванова
М. Колева
М. Вълчанова
Д. Савова
308
1ит
408
а1
302
с2
305
Информационни технологии ЗИП/ПП
Изобразително
Н. Панчева
Физическо
Български език и
Немски език
Математика
изкуство ЗИП
307
2ит
възпитание и спорт
литература
Вт
Информационни технологии ЗИП/ПП
И. Иванова
А. Петрова
М. Дакова
Д. Савова
Н. Йосифов
А. Дойчинова
305
301
306
306
Български език и литература
Физика и астрономия
Английски език
Час на класа
Ср
А. Дойчинова
В. Калъчева
М. Вълчанова
М. Вълчанова
402
с2
304
405
401
201
География и
Физическо
История и
Химия и опазване
Биология и здравно
Философия
Че
икономика
възпитание и спорт
цивилизация
на околната среда
образование
К. Софрониева
Н. Йосифов
Кр. Иванов
Ц. Драганова
М. Колева
И.Асенова
302
201
306
302
304
Математика ЗИП
Биология и здравно
История и
Английски език
Математика
ПП
образование
цивилизация
Пе
М. Дакова
И.Асенова
М. Вълчанова
М. Дакова
Кр. Иванов
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
12а
Училище
Класен : Н. Йосифов
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
408
402
302
304
406
с2
405
История и
Български
Физическо
Италиански
География и
Математика
цивилизация
език и
възпитание и
Час на класа
език
икономика
По
ПП
литература
спорт
Дж. Георова
К. Софрониева
М. Дакова
Кр. Иванов
Н. Рашева
Н. Йосифов
Н. Йосифов
а1
1ии
а4
1ии
304
301
302
Изящни изкуства ЗИП/ПП
Моден дизайнСИП
История и
Физика и
И. Матеев
Л.Блажев
цивилизация
Математика
астрономия
а3
2ии
а3
2ии
Вт
ПП
Изящни изкуства ЗИП/ПП
Моден дизайнСИП
Кр. Иванов
В. Калъчева
М. Дакова
В. Стамболийска
В. Стамболийска
с1
408
306
а1
1ии
Приложни изкустваЗИП/ПП
Физическо
Италиански
И. Матеев
възпитание и
Английски език
Ср
език
а2
2ии
спорт
Приложни изкустваЗИП/ПП
Н. Йосифов
Дж. Георова
М. Пенева
В. Стамболийска
406
а4
1ии
304
406
Информационни технологии
ЗИП/ПП
Български
Л.Блажев
История и
език и
Английски език
Че
а2
2ии
цивилизация
литература
Информационни технологии
ЗИП
ЗИП/ПП
М. Пенева
Кр. Иванов
Н. Рашева
П. Лефтеров
а4
1ии
а4
1ии
304
с2
406
405
Информационни технологии
Стъклопис СИП
ЗИП/ПП
История и
Български език и
Л.Блажев
Л.Блажев
МОДУЛ физическо
Свят и личност
цивилизация
литература
а3
2ии
а3
2ии
Пе
Информационни технологии
Стъклопис СИП
ЗИП/ПП
Кр. Иванов
Н. Йосифов
Н. Рашева
Ц. Драганова
П. Лефтеров
П. Лефтеров
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
12б
Училище
Класен : Ц. Драганова
1
2
3
4
5
6
7
1
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
405
306
302
306
408
301
Английски език
Български език и
Физика и
Свят и личност
Математика
Италиански език
ЗИП/ПП
литература
астрономия
По
Ц. Драганова
М. Вълчанова
М. Дакова
Д. Каменова
Дж. Георова
В. Калъчева
302
с2
402
408
306
Физическо
Математика ЗИП
География и
възпитание и
Български език и литература
Английски език
ПП
икономика
Вт
спорт
М. Дакова
Н. Йосифов
К. Софрониева
Д. Каменова
М. Вълчанова
а3
302
308
1ит
405
Информационни технологии ЗИП/ПП
Н. Панчева
Български език и
Изобразително изкуство ЗИП
Математика
Ср
206
2ит
литература ЗИП
Информационни технологии ЗИП/ПП
А. Петрова
М. Дакова
Кр. Димитров
Д. Каменова
302
с2
306
405
405
304
Физическо
Математика ЗИП
Български език и
История и
възпитание и
Английски език
Час на класа
Че
ПП
литература ЗИП
цивилизация
спорт
М. Дакова
Н. Йосифов
М. Вълчанова
Д. Каменова
Ц. Драганова
Кр. Иванов
308
1ит
с2
304
302
408
Информационни технологии ЗИП
ПП
История и
Математика ЗИП
Н. Панчева
МОДУЛ физическо
Италиански език
цивилизация
ПП
206
2ит
Пе
Информационни технологии ЗИП
ПП
Н. Йосифов
Кр. Иванов
М. Дакова
Дж. Георова
Кр. Димитров
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
12в
Училище
Класен : К. Софрониева
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
403
304
405
302
406
Английски език ЗИП
История и
Математика ЗИП
Свят и личност
Български език и литература
ПП
цивилизация
ПП
По
М. Пенева
Кр. Иванов
Ц. Драганова
М. Дакова
Н. Рашева
402
302
408
с2
406
405
Математика ЗИП
Физическо
Български език и
Час на класа
Немски език
Английски език
ПП
възпитание и спорт
литература ЗИП
Вт
К. Софрониева
М. Дакова
И. Иванова
Н. Йосифов
Н. Рашева
М. Пенева
308
1ит
а3
305
302
Информационни технологии ЗИП/ПП
Н. Панчева
Изобразително изкуство ЗИП
Английски език
Математика
Ср
206
2ит
Информационни технологии ЗИП/ПП
Кр. Димитров
А. Петрова
М. Пенева
М. Дакова
402
302
304
с2
406
301
География и
Математика ЗИП
История и
Физическо
Български език и
Физика и
Че
икономика
ПП
цивилизация
възпитание и спорт
литература
астрономия
К. Софрониева
М. Дакова
Кр. Иванов
Н. Йосифов
Н. Рашева
В. Калъчева
308
1ит
с2
406
302
407
Информационни технологии ЗИП/ПП
Н. Панчева
Български език и
МОДУЛ физическо
Математика
Немски език
206
2ит
литература ЗИП
Пе
Информационни технологии ЗИП/ПП
Кр. Димитров
Н. Йосифов
Н. Рашева
М. Дакова
И. Иванова
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете