Учител А. Александров
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
По
Информат
ика
Вт
2ит308
Ср
Че
Информат
ика
Пе
2ит307
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Л. Нешева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
По
Математи
ка ЗИП/ПП
Вт
11б 202
Математи
Математи
ка
ка
Ср
11б
202
11а
202
Математи
Математи
ка
ка
Че
11а 301
11б 202
Пе
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Д. Каменова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
език и
литератур
а
По
12б 306
Български език и
литература
Вт
12б
408
Български
език и
литератур
а ЗИП
Ср
12б 405
Български
език и
литератур
а ЗИП
Че
12б 405
Пе
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Д. Милушева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Aнглийски
Aнглийски
Aнглийски
Aнглийски
език ИУЧ
език ИУЧ
език ИУЧ
език ИУЧ
По
104
105
106
102
Вт
Aнглийски
Aнглийски
Aнглийски
Aнглийски
език ИУЧ
език ИУЧ
език ИУЧ
език ИУЧ
Ср
105
106
104
102
Че
Пе
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител В. Стефанов
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
По
Технологи
и и предпр
иемачеств
о
Вт
407
Час на
Технологи
класа
и и предпр
иемачеств
о
Ср
10а
407
407
Че
Технологи
Технологи
и и предпр
и и предпр
иемачеств
иемачеств
о
о
Пе
407
408
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител А. Славейкова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Английски
Английски
Час на
език
език
класа
По
106
407
407
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
Вт
204
205
102
104
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
език
език
Ср
205
204
407
407
407
407
Английски
Английски
Английски
език
език
език
Че
102
104
106
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
език
език
език
Пе
205
204
102
106
104
407
407
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Р. Василева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Английски
Английски
език
език
По
403
105
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
Вт
407
207
203
105
Ср
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
език
Че
203
207
407
403
105
Английски
Английски
език
език
Пе
203
207
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Е. Милева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Английски
Английски
език
език
По
8а/8б
403
ae1403
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
език
Вт
8а/8б
403
403
403
ae1403
403
Английски
Английски
Английски
език
език
език
Ср
8а/8б
ae1403
403
403
Английски
Английски
Английски
език
език
език
Че
8а/8б
8а/8б
ae1403
ae1403
403
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски език
език
език
език
език
Пе
8а/8б
8а/8б
8а/8б
8а/8б
ae1403
ae1403
ae1403
ae1403
303
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител И. Йотова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Английски
Английски
Английски
език
език
език
По
8а/8б
303
303
ae2303
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
Вт
8а/8б
303
303
303
ae2303
Английски
Английски
Английски
език
език
език
Ср
8а/8б
ae2303
303
303
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
Че
8а/8б
8а/8б
ae2303
ae2303
303
303
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
Пе
8а/8б
8а/8б
8а/8б
8а/8б
ae2303
ae2303
ae2303
ae2303
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител В. Георгиева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
език
По
8а/8б
407
407
ae3407
306
306
Английски
Английски
Английски
Час на
език
език
език
класа
Вт
8а/8б
407
407
ae3407
306
Английски
Английски
Английски
език
език
език
Ср
8а/8б
ae3407
407
407
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
Че
8а/8б
8а/8б
ae3407
ae3407
407
303
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
Пе
8а/8б
8а/8б
8а/8б
8а/8б
ae3407
ae3407
ae3407
ae3407
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Пенева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Английски
Английски език
език ЗИП
ПП
По
12в 403
403
Час на
Aнглийски
Английски език
класа
език ИУЧ
Вт
303
405
12в
405
Английски език
Английски език
Английски език
Английски
език
Ср
306
12а
306
12в
305
306
Английски език
Aнглийски
Английски език
Английски
език ИУЧ
език
Че
12а
406
406
407
306
Английски език
Английски
език
Пе
306
306
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Вълчанова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Английски
Английски
език ЗИП
език ЗИП
ПП
ПП
По
12б
306
11в
306
Английски език
Английски език
Английски език
Вт
10б
306
10а
306
12б
306
Английски език
Час на
класа
Ср
11в
306
11в
306
Английски език
Английски език
Английски език
Че
10б
306
12б
306
10а
306
Английски
Английски език
език ЗИП
ПП
Пе
10б
306
11в
306
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Митова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
По
203
205
204
207
Английски
Английски
Английски
език
език
език
Вт
303
303
303
Английски
Английски
Английски
език
език
език
Ср
303
303
303
Английски
Английски
Английски
език
език
език
Че
303
303
303
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
език
език
език
Пе
205
204
203
207
303
303
303
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Б. Богоев
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
По
11а 303
11а 303
10в 303
11б 303
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
Вт
305
305
11б
305
11а
305
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
Ср
11б
406
10в
303
10в
303
303
Английски
Английски
Английски
Английски
език
език
език
език
Че
303
11б
305
10в
305
10в
303
Английски
Английски
език
език ЗИП
ПП
Пе
11а 306
11б 303
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Дж. Георова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Италианск
Италианск
Италианск
Италианск
Италианск
и език
и език
и език
и език
и език
СИП
По
5а/5б
12а
408
408
10а
408
12б
408
5в/5г408
Вт
Италианск
Италианск
Италианск
Италианск
и език
и език
и език
и език
СИП
Ср
5а/5б
11а
408
12а
408
10б
408
5в/5г408
Италианск
Италианск
Италианск
и език
и език
и език
Че
11б
408
10а
408
11а 408
Италианск
Италианск
Италианск
Италианск
Италианск
Италианск
и език
и език
и език
и език
и език
и език
Пе
408
408
12б
408
408
10б 408
11б
408
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител И. Иванова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Немски
Немски
Немски
Немски
език
език
език
език
По
407
11в
407
10в 406
407
Немски
Немски
Немски
Немски
Немски
език
език
език
език
език
Вт
11в
408
12в 408
10в 407
407
407
Ср
Че
Немски
Немски
Немски
език
език
език
Пе
407
12в
407
407
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Т. Иванова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български език и
Български език и
Български
Български
литература
литература
език и
език и
литератур
литератур
а
а
По
305
305
305
305
Български
Български
Български
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а
а
а
Вт
303
305
305
Български
Час на
Български
Български
език и
класа
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а
а
а ИУЧ
Ср
305
305
305
305
Български
Български
Български език и
Български език и
език и
език и
литература
литература
литератур
литератур
а ИУЧ
а
Че
305
305
305
305
Български
Български
Български
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а
а
а ИУЧ
Пе
305
305
305
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител А. Дойчинова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български език и
Български език и
литература
литература
По
10б
407
11б
305
Български
Български
Български
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а
а
а
Вт
10б
305
10а
305
11в 305
Български език и
Български език и
литература
литература
Ср
11в
305
11а
305
Български език и
Български
литература
език и
литератур
а
Че
10а
305
10в 305
Български
Български език и
Час на
Български
език и
литература
класа
език и
литератур
литератур
а
а
Пе
11б
305
10в
305
11а 305
11а
305
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Д. Николова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български език и
Български
език и
литература
език и
литератур
литератур
а
а
По
401
401
401
Български
Български
Български
Български
език и
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
литератур
а
а
а
а ИУЧ
Вт
401
401
401
401
Български език и
Български
литература
език и
литератур
а
Ср
401
401
Български
Български
Български
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а ИУЧ
а ИУЧ
а
Че
401
401
401
Български език и
Български
Български
Български
литература
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а
а
а ИУЧ
Пе
401
401
401
401
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Гигова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български език и
Български език и
Български
език и
литература
литература
език и
литератур
литератур
а
а
По
405
405
405
405
Български
Български
Български
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а
а
а
Вт
405
405
405
Български език и
Български
Български
Български
литература
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а
а
а
Ср
405
405
405
405
Български език и
Български
Български
Български
литература
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а
а
а ИУЧ
Че
405
405
405
405
Български
Български
Български
Български
Час на
език и
език и
език и
език и
класа
литератур
литератур
литератур
литератур
а ИУЧ
а
а ИУЧ
а
Пе
405
405
405
405
405
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Н. Рашева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български език и
Български
Български език и
език и
литература
език и
литература
литератур
литератур
а
а
По
406
406
12а 406
12в
406
Български език и
Български
Български
Български
Български
литература
език и
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
литератур
а
а ЗИП
а
а ИУЧ
Вт
406
406
12в
406
406
406
Български
Български
Български език и
език и
език и
литература
литератур
литератур
а
а
Ср
406
406
406
Час на
Български
Български
класа
език и
език и
литератур
литератур
а
а ЗИП
Че
406
12в
406
12а
406
Български език и
Български език и
Български
литература
литература
език и
литератур
а ЗИП
Пе
406
12а
406
12в 406
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Р. Дакова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български
Български
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а
а ИУЧ
а
По
406
406
406
Български език и
Български език и
Български език и
литература
литература
литература
Вт
406
406
406
Български
Български
Български
Час на
език и
език и
език и
класа
литератур
литератур
литератур
а
а
а ИУЧ
Ср
406
406
406
406
Български
Български
Български
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а ИУЧ
а
а
Че
406
406
406
Български
Български
Български
език и
език и
език и
литератур
литератур
литератур
а
а
а
Пе
406
406
406
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Б. Щиркова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Математи
Математи
Математи
Час на
Математи
ка
ка
ка
класа
ка
По
302
302
302
302
302
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
Вт
302
302
302
302
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
Ср
302
302
302
302
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
Че
302
302
302
302
Математи
Математи
Математи
Математи
ка ИУЧ
ка ИУЧ
ка ИУЧ
ка ИУЧ
Пе
302
302
302
302
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Е. Ахмакова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Математи
Математи
Математи
Математи
Час на
ка ИУЧ
ка ИУЧ
ка ИУЧ
ка ИУЧ
класа
По
408
408
408
408
408
Математи
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
ка ИУЧ
Вт
408
408
408
408
408
Математи
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка ИУЧ
ка
ка
ка
Ср
408
408
408
408
408
Математи
Математи
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
ка ИУЧ
ка ИУЧ
Че
408
408
408
408
408
408
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
Пе
408
408
408
408
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Дакова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Математи
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
ка ЗИП/ПП
По
302
10а 302
12а
302
12б
302
12в 302
Математи
Математи
Математи
Математи
ка ЗИП/ПП
ка ЗИП/ПП
ка
ка
Вт
12б
302
12в 302
11в 302
12а
302
Математи
Математи
Математи
Математи
Час на
Математи
ка
ка
ка
ка
класа
ка
Ср
10а
302
302
12б
302
302
302
12в
302
Математи
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка ЗИП/ПП
ка ЗИП/ПП
ка
ка
Че
302
12б
302
12в 302
10а
302
302
Математи
Математи
Математи
Математи
Математи
ка ЗИП/ПП
ка
ка ЗИП/ПП
ка
ка
Пе
11в 302
302
12б 302
11в 302
12в
302
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Фратева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Математи
Математи
Математи
Математи
Час на
ка
ка
ка
ка
класа
По
202
202
202
202
202
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
Вт
202
202
202
202
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
Ср
202
202
202
202
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
Че
202
202
202
202
Математи
Математи
Математи
Математи
ка ИУЧ
ка ИУЧ
ка ИУЧ
ка ИУЧ
Пе
202
202
202
202
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Й.Алексиева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
По
202
202
10в 202
10б
202
Математи
Математи
Математи
Час на
ка
ка
ка
класа
Вт
202
202
202
202
Математи
Математи
ка
ка
Ср
10б 202
202
Математи
Математи
Математи
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
ка
ка
ка
Че
10в 202
202
202
202
202
202
Математи
Математи
Математи
ка
ка
ка
Пе
10б
202
202
10в
202
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Д. Савова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Информационни технологии
Информац
Информационни технологии
ЗИП/ПП
ионни
ЗИП/ПП
технологи
и
По
11б
2ит
307
1ит307
11в
2ит
307
Информат
Информац
Информационни
ика
ионни
технологии ЗИП/ПП
технологи
и
Вт
2ит307
1ит307
11в
2ит
307
Час на
Информац
Информат
Информат
класа
ионни
ика
ика
технологи
и
Ср
308
1ит307
2ит307
1ит307
Информационни
технологии ЗИП/ПП
Че
11б
2ит
307
Информат
Информац
Информац
ика
ионни
ионни
технологи
технологи
и
и
Пе
1ит307
2ит307
1ит307
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Н. Панчева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Информационни технологии
Информационни технологии
ЗИП/ПП
ЗИП/ПП
По
11б
1ит
308
11в
1ит
308
Информационни
технологии ЗИП/ПП
Вт
11в
1ит
308
Информационни
Информационни технологии
технологии ЗИП/ПП
ЗИП/ПП
Ср
12в
1ит
308
12б
1ит
308
Информационни
технологии ЗИП/ПП
Че
11б
1ит
308
Информационни технологии
Информационни
ЗИП/ПП
технологии ЗИП/ПП
Пе
12в
1ит
308
12б
1ит
308
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Л. Петров
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Информац
ионни
технологи
и
По
2ит101
Информационни технологии
Информат
ЗИП/ПП
ика
Вт
10в
1ит
101
1ит101
Информац
Информат
Информац
ионни
ика
ионни
технологи
технологи
и
и
Ср
1ит101
1ит101
1ит101
Информац
Информационни технологии
ионни
ЗИП/ПП
технологи
и
Че
1ит101
10б
1ит
101
Информац
Информац
Информат
ионни
ионни
ика
технологи
технологи
и
и
Пе
1ит101
1ит101
1ит101
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител С. Христова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
По
Информац
Информац
Информац
Информац
Информац
ионни
ионни
ионни
ионни
ионни
технологи
технологи
технологи
технологи
технологи
и
и
и
и
и
Вт
2ит308
2ит308
2ит308
2ит308
2ит308
Ср
Информац
Информац
Информац
Информац
Информац
ионни
ионни
ионни
ионни
ионни
технологи
технологи
технологи
технологи
технологи
и
и
и
и
и
Че
2ит308
2ит308
2ит308
2ит308
2ит308
Пе
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Кр. Димитров
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Информац
Информац
ионни
ионни
технологи
технологи
и
и
По
1ит206
1ит206
Информац
Информац
Информац
Информац
Информац
ионни
ионни
ионни
ионни
ионни
технологи
технологи
технологи
технологи
технологи
и
и
и
и
и
Вт
1ит206
1ит206
1ит206
1ит206
1ит206
Информационни
Информационни технологии
технологии ЗИП/ПП
ЗИП/ПП
Ср
12в
2ит
206
12б
2ит
206
Информац
Информац
Информац
Информац
Информац
ионни
ионни
ионни
ионни
ионни
технологи
технологи
технологи
технологи
технологи
и
и
и
и
и
Че
1ит206
1ит206
1ит206
1ит206
1ит206
Информационни технологии
Информационни
ЗИП/ПП
технологии ЗИП/ПП
Пе
12в
2ит
206
12б
2ит
206
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Б. Радева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Информац
Информац
ионни
ионни
технологи
технологи
и
и
По
2ит307
2ит307
Информац
Информационни технологии
Информат
ионни
ЗИП/ПП
ика
технологи
и
Вт
2ит206
10в
2ит
206
1ит206
Информац
Информат
Информац
Информац
Информат
Информат
ионни
ика
ионни
ионни
ика
ика
технологи
технологи
технологи
и
и
и
Ср
2ит307
2ит307
2ит307
2ит101
1ит101
2ит206
Информац
Информационни технологии
ионни
ЗИП/ПП
технологи
и
Че
2ит206
10б
2ит
206
Информац
Информац
Информат
ионни
ионни
ика
технологи
технологи
и
и
Пе
2ит101
2ит307
2ит206
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител В. Калъчева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Физика и астрономия
Физика и астрономия
Физика и
Физика и астрономия
астрономи
я
По
10б
301
10а
301
12б
301
301
Физика и астрономия
Физика и
Физика и астрономия
астрономи
я
Вт
301
12а
301
11б
301
Физика и астрономия
Физика и астрономия
Физика и астрономия
Ср
10в
301
11в
301
301
Физика и астрономия
Физика и астрономия
Физика и
Физика и астрономия
Физика и астрономия
астрономи
я
Че
11а
301
301
12в
301
301
301
Физика и астрономия
Пе
301
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Ж. Калчева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
История и
История и
История и
цивилизац
цивилизац
цивилизац
ия
ия
ия
По
304
304
304
История и
История и
История и
История и
История и
История и
История и
История и
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
ия
ия
ия
ия
ия
ия
ия
ия
Вт
408
408
304
304
304
304
304
304
История и
История и
История и
История и
Час на
История и
История и
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
класа
цивилизац
цивилизац
ия
ия
ия
ия
ия
ия
Ср
304
304
304
304
304
304
304
История и
История и
История и
История и
История и
История и
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
ия
ия
ия
ия
ия
ия
Че
408
408
403
304
304
304
История и
История и
История и
История и
История и
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
ия
ия
ия
ия
ия
Пе
304
304
304
304
304
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Кр. Иванов
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
История и
История и
История и
История и
История и
История и
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
ия
ия
ия
ия ПП
ия
ия
По
10а
304
12в
304
11а 304
12а
304
10б
304
304
История и
История и
История и
История и
История и
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
ия
ия ПП
ия
ия
ия
Вт
10в
304
12а
304
11б
304
10б
304
304
История и
История и
История и
Час на
История и
История и
цивилизац
цивилизац
цивилизац
класа
цивилизац
цивилизац
ия
ия
ия
ия
ия
Ср
11б
304
10а
304
304
11б 304
11а 304
304
История и
История и
История и
История и
История и
История и
История и
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
ия
ия
ия
ия
ия
ия
ия
Че
304
304
11в
304
12в 304
12а
304
10в
304
12б
304
История и
История и
История и
История и
История и
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
цивилизац
ия
ия
ия
ия
ия
Пе
12а 304
12б
304
304
11в 304
304
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Ц. Драганова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Свят и личност
Свят и личност
Философи
Философи
я
я
По
12б
405
12в
405
405
405
Философи
Етика и право
я
Вт
405
10а
405
Етика и право
Етика и право
Философи
Философи
я
я
Ср
10б
405
10в
405
405
405
Философи
Философия
Философия
Час на
я
класа
Че
405
11б
405
11в
405
12б
405
Философия
Свят и личност
Пе
11а
405
12а
405
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител К. Софрониева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
География
География
География
География
География
и икономи
и икономи
и икономи
и икономи
и икономи
ка
ка
ка
ка
ка
По
10в
402
12а 402
402
402
402
Час на
География
География
География
класа
и икономи
и икономи
и икономи
ка
ка
ка
Вт
12в
402
11а
402
12б
402
402
География
География
География
и икономи
и икономи
и икономи
ка
ка
ка
Ср
402
402
10а 402
География
География
География
и икономи
и икономи
и икономи
ка
ка
ка
Че
11в
402
12в 402
402
География
География
География
География
География
и икономи
и икономи
и икономи
и икономи
и икономи
ка
ка
ка
ка
ка
Пе
11б
402
402
10б
402
402
402
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Николов
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Технологи
География
География
География
и и предпр
и икономи
и икономи
и икономи
иемачеств
ка
ка
ка
о
По
402
402
402
402
География
География
География
География
География
Технологи
и икономи
и икономи
и икономи
и икономи
и икономи
и и предпр
ка
ка
ка
ка
ка
иемачеств
о
Вт
402
402
402
402
402
406
Технологи
Технологи
Технологи
География
Технологи
География
и и предпр
и и предпр
и и предпр
и икономи
и и предпр
и икономи
иемачеств
иемачеств
иемачеств
ка
иемачеств
ка
о
о
о
о
Ср
402
402
402
402
402
402
Технологи
География
Технологи
География
Технологи
Технологи
Технологи
и и предпр
и икономи
и и предпр
и икономи
и и предпр
и и предпр
и и предпр
иемачеств
ка
иемачеств
ка
иемачеств
иемачеств
иемачеств
о
о
о
о
о
Че
402
402
402
402
402
402
География
География
Технологи
География
География
и икономи
и икономи
и и предпр
и икономи
и икономи
ка
ка
иемачеств
ка
ка
о
Пе
403
402
402
402
402
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Колева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Химия и
Химия и
Химия и
Химия и
опазване
опазване
опазване
опазване
на околна
на околнат
на околна
на околна
та среда
а среда
та среда
та среда
По
11в
401
401
10в 401
11б
401
Час на
Химия и
Химия и
Химия и
Химия и
класа
опазване
опазване
опазване
опазване
на околна
на околна
на околнат
на околна
та среда
та среда
а среда
та среда
Вт
10б
401
401
11а
401
401
401
Химия и
Химия и
Химия и
опазване
опазване
опазване
на околна
на околна
на околна
та среда
та среда
та среда
Ср
10а
401
10б
401
401
Химия и
Химия и
Химия и
опазване
опазване
опазване
на околна
на околна
на околна
та среда
та среда
та среда
Че
10в 401
11а 401
11в 401
Химия и
Химия и
Химия и
Химия и
опазване
опазване
опазване
опазване
на околнат
на околна
на околна
на околна
а среда
та среда
та среда
та среда
Пе
11б
401
10б
401
10а 401
401
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Ц. Кирилова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Човекът и
Човекът и
Човекът и
Човекът и
Човекът и
Човекът и
природата
природата
природата
природата
природата
природата
По
201
201
201
201
201
201
Биология
Човекът и
Човекът и
Човекът и
Човекът и
Човекът и
и здравно
природата
природата
природата
природата
природата
образован
ие
Вт
201
201
201
201
201
201
Химия и
Химия и
Химия и
Човекът и
Човекът и
опазване
опазване
опазване
природата
природата
на околнат
на околна
на околнат
а среда
та среда
а среда
Ср
201
201
201
201
201
Човекът и
Биология
Химия и
Час на
природата
и здравно
опазване
класа
образован
на околна
ие
та среда
Че
201
201
401
201
Човекът и
Човекът и
Човекът и
Човекът и
Човекът и
Човекът и
природата
природата
природата
природата
природата
природата
Пе
201
201
201
201
201
201
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител И.Асенова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
По
Биология
Биология
Биология
и здравно
и здравно
и здравно
образован
образован
образован
ие
ие
ие
Вт
10а
201
10в
201
10б
201
Биология
Биология
и здравно
и здравно
образован
образован
ие
ие
Ср
11б 201
11а 201
Биология
Биология
Биология
Биология
и здравно
и здравно
и здравно
и здравно
образован
образован
образован
образован
ие
ие
ие
ие
Че
10б 201
10а
201
11а
201
11в
201
Биология
Биология
Биология
и здравно
и здравно
и здравно
образован
образован
образован
ие
ие
ие
Пе
10в 201
11в 201
11б 201
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител А. Донева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Биология
Биология
Биология
Английски
Английски
и здравно
и здравно
и здравно
език
език
образован
образован
образован
ие
ие
ие
По
201
201
201
306
306
Биология
Биология
Биология
и здравно
и здравно
и здравно
образован
образован
образован
ие
ие
ие
Вт
301
301
301
Биология
Биология
Биология
Английски
Английски
и здравно
и здравно
и здравно
език
език
образован
образован
образован
ие
ие
ие
Ср
201
201
201
306
306
Биология
Биология
Биология
Английски
Английски
и здравно
и здравно
и здравно
език
език
образован
образован
образован
ие
ие
ие
Че
201
201
201
201
201
Английски
Английски
Биология
Биология
Биология
език
език
и здравно
и здравно
и здравно
образован
образован
образован
ие
ие
ие
Пе
306
306
301
301
301
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Л.Блажев
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Изобразително
Изобразително
изкуство
изкуство
По
а4
а4
Информационни технологии
Моден дизайнСИП
ЗИП/ПП
Вт
11а
1ии
а4
12а
1ии
а4
Изобразит
Мозайка ФУЧ
елно
изкуство
Ср
а4
1ии
а4
Информационни
Перспектива ФУЧ
технологии ЗИП/ПП
Че
12а
1ии
а4
1ии
а4
Информационни
Стъклопис СИП
технологии ЗИП/ПП
Пе
12а
1ии
а4
12а
1ии
а4
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител В. Стамболийска
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Рисуване и Живопис ЗИП/ПП
По
11а
2ии
а3
Изящни изкуства ЗИП/ПП
Моден дизайнСИП
Вт
12а
2ии
а3
12а
2ии
а3
Приложни изкустваЗИП/ПП
Ср
12а
2ии
а2
Изобразит
Изобр.
Комбинаторика ФУЧ
Фотография ФУЧ
елно
Из-во ИУЧ
изкуство
Че
а3
а3
1ии
а3
1ии
а3
Час на
Графичен дизаин и
Текстил СИП
класа
реклама СИП
Пе
а2
11а
2ии
а2
11а
2ии
а2
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител П. Лефтеров
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Рисуване и Живопис ЗИП/ПП
По
11а
1ии
а4
Информационни технологии
ЗИП/ПП
Вт
11а
2ии
а2
Мозайка ФУЧ
Ср
2ии
а2
Информационни
Перспектива ФУЧ
технологии ЗИП/ПП
Че
12а
2ии
а2
2ии
а2
Изобразит
Изобразит
Изобр.
Информационни
Стъклопис СИП
елно
елно
Из-во ИУЧ
технологии ЗИП/ПП
изкуство
изкуство
ЗИП
ЗИП
Пе
10б
а3
10в а3
а3
12а
2ии
а3
12а
2ии
а3
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител А. Петрова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Изобразит
Изобразит
Изобразит
Иконопис СИП
елно
елно
елно
изкуство
изкуство
изкуство
По
а1
а1
а1
10а
2ии
а1
Изобразит
Изобразит
Изобразит
Изобр.
елно
елно
елно
Из-во ИУЧ
изкуство
изкуство
изкуство
ЗИП
ЗИП
Вт
11б
а1
11в а1
а1
а1
Изобразително
Изобразително
Графичен дизаин и
изкуство ЗИП
изкуство ЗИП
реклама СИП
Ср
12б
а3
12в
а3
10а
2ии
а3
Комбинаторика ФУЧ
Фотография ФУЧ
Че
2ии
а1
2ии
а1
Рисуване и Живопис ЗИП/ПП
Пе
10а
2ии
а4
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител И. Арсова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Изобразит
Изобразително
Изобразително
елно
изкуство
изкуство
изкуство
СИП
По
4а/4б
4в/4г203
а2
а2
Изобразит
Изобразително
Изобразително
елно
изкуство
изкуство
изкуство
СИП
Вт
6а/6б
6в/6г403
а2
а2
Изобразително
Изобразително
изкуство
изкуство
Ср
а2
а2
Изобразително
Изобразително
изкуство
изкуство
Че
а2
а2
Изобразително
Изобразително
изкуство
изкуство
Пе
а2
а2
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител И. Матеев
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Изобр.
Иконопис СИП
Из-во ИУЧ
По
а2
10а
1ии
а2
Изящни изкуства ЗИП/ПП
Вт
12а
1ии
а1
Приложни изкустваЗИП/ПП
Графичен дизаин и
реклама СИП
Ср
12а
1ии
а1
10а
1ии
а1
Че
Рисуване и Живопис ЗИП/ПП
Графичен дизаин и
Текстил СИП
реклама СИП
Пе
10а
1ии
а1
11а
1ии
а1
11а
1ии
а1
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Н. Йосифов
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Час на
възпитани
възпитани
възпитани
класа
е и спорт
е и спорт
е и спорт
По
11в
с2
10в
с2
10а
с2
12а
с2
12а 405
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Вт
11а с2
12б
с2
10в
с2
12в
с2
11б
с2
11в
с2
10а
с2
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Ср
12а
с1
11а
с1
10б
с1
11б
с1
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Че
10б
с2
11в с2
12б
с2
12в с2
11а
с2
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
възпитани
е и спорт
Пе
12б
с2
12а
с2
11б
с2
12в с2
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Т. Върбанова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
По
мс 3
мс 3
мс 3
с1
мс 3
с1
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Вт
мс 3
мс 3
мс 3
мс 3
мс 3
мс 3
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Час на
Физическо
Физическо
класа
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
Ср
10в
мс 3
мс 3
с1
с1
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Че
с1
с1
с1
с1
с1
с1
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
възпитани
е и спорт
Пе
10в
с1
мс 3
мс 3
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Борисова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
По
с2
с2
с2
с2
с2
с2
с1
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
възпитани
е и спорт
Вт
с2
с2
с2
с2
с2
с2
мс 3
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Ср
с2
с2
мс 3
с2
с2
с2
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Час на
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
класа
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Че
с2
с2
с2
306
с2
с2
с2
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Пе
с1
с1
с1
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител В. Йотова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
По
с1
с1
с1
с1
с1
с1
с1
с1
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Вт
с1
с1
с1
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Ср
с2
с2
мс 3
мс 3
с2
с1
с1
с1
МОДУЛ физическо
Физическо
възпитани
е и спорт
Че
мс 3
мс 3
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Пе
с1
с1
с1
с2
с2
с2
с2
с2
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител В. Миладинова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
По
мс 3
мс 3
мс 3
с2
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
възпитани
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
е и спорт
Вт
с1
с1
с1
с1
с1
с1
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
възпитание
възпитание
и спорт
и спорт
Ср
мс 3
с2
с2
с1
МОДУЛ физическо
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитание
възпитание
възпитание
възпитание
и спорт
и спорт
и спорт
и спорт
Че
мс 3
мс 3
с1
с1
с1
с1
МОДУЛ физическо
Физическо
Физическо
Физическо
възпитание
възпитание
възпитание
и спорт
и спорт
и спорт
Пе
мс 3
мс 3
мс 3
мс 3
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Р.Ковачева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Музика
Музика
Музика
Музика
Музика
Музика
По
204
205
207
203
407
407
Музика
Музика
Музика
МузикаФУ
Ч
Вт
3а/3б/
106
104
102
3в/3г104
Музика
Музика
Музика
Музика
Час на
класа
Ср
104
102
106
105
403
Музика
Музика
Музика
МузикаФУ
Ч
Че
3а/3б/
102
104
106
3в/3г403
Музика
Музика
Музика
Музика
Музика
Музика
Пе
205
207
204
203
407
407
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Ц. Полимирова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Музика
Музика
Музика
По
403
403
403
Музика
Музика
Музика
Вт
403
403
403
Музика
Музика
Музика
Музика
Музика
Ср
403
403
403
403
403
Музика
Музика
Музика
Музика
Че
403
403
402
403
Музика
Музика
Музика
Музика
Музика
Пе
303
403
403
403
403
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител С. Каменова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български
Математи
език и
език и
ка
литература
литература
По
102
102
102
Български
Български
Математи
Технологи
език и
език и
ка
и и предпр
литература
литература
иемачеств
о
Вт
102
102
102
102
Български
Български
Математи
Час на
език и
език и
ка
класа
литература
литература
Ср
102
102
102
102
Български
Български
Целодневно обучение
език и
език и
литература
литература
ИУЧ
Че
102
102
СК
Околен
Математи
Изобразит
Изобразит
свят
ка
елно
елно
изкуство
изкуство
Пе
102
102
102
102
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Гълъбова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Математи
Български
Български
ка
език и
език и
литература
литература
По
105
105
105
Български
Български
Математи
Изобразит
Изобразит
език и
език и
ка
елно
елно
литература
литература
изкуство
изкуство
Вт
105
105
105
105
105
Български
Български
Математи
Музика
Целодневно обучение
език и
език и
ка
литература
литература
Ср
105
105
105
105
МГ
Български
Български
Музика
език и
език и
литература
литература
ИУЧ
Че
105
105
105
Околен
Математи
Технологи
Час на
свят
ка
и и предпр
класа
иемачеств
о
Пе
105
105
105
105
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител В. Шишкова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български
Математи
Целодневно обучение
език и
език и
ка
литература
литература
По
104
104
104
ВШ
Математи
Български
Български
ка
език и
език и
литература
литература
Вт
104
104
104
Български
Български
Математи
Час на
език и
език и
ка
класа
литература
литература
Ср
104
104
104
104
Български
Български
Технологи
език и
език и
и и предпр
литература
литература
иемачеств
ИУЧ
о
Че
104
104
104
Околен
Математи
Изобразит
Изобразит
свят
ка
елно
елно
изкуство
изкуство
Пе
104
104
104
104
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Ив. Николаева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български
Математи
Информац
Компютър
език и
език и
ка
ионни
но модели
литература
литература
технологи
ране
и ИУЧ
По
106
106
106
206
206
Български
Български
Математи
Целодневно обучение
език и
език и
ка
литература
литература
Вт
106
106
106
ИН
Български
Български
Математи
Час на
език и
език и
ка
класа
литература
литература
Ср
106
106
106
106
Български
Български
Изобразит
език и
език и
елно
литература
литература
изкуство
ИУЧ
Че
106
106
106
Математи
Околен
Технологи
Изобразит
ка
свят
и и предпр
елно
иемачеств
изкуство
о
Пе
106
106
106
106
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Миразчийска
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Целодневно обучение
Български
Български
Музика
език и
език и
литература
литература
По
ММ
207
207
207
Математи
Околен
Български
Час на
ка
свят
език и
класа
литература
Вт
207
207
207
207
Български
Български
Математи
Изобразит
Изобразит
език и
език и
ка
елно
елно
литература
литература
изкуство
изкуство
Ср
207
207
207
207
207
Математи
Български
Български
Музика
ка
език и
език и
литература
литература
Че
207
207
207
207
Български
Математи
Технологи
език и
ка ИУЧ
и и предпр
литература
иемачеств
ИУЧ
о
Пе
207
207
207
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Т. Атанасова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Математи
Български
Час на
ка
език и
класа
литература
По
203
203
203
Математи
Български
Околен
Изобразит
Изобразит
ка
език и
свят
елно
елно
литература
изкуство
изкуство
Вт
203
203
203
203
203
Целодневно обучение
Български
Български
Математи
език и
език и
ка
литература
литература
Ср
ТА
203
203
203
Български
Български
Технологи
Музика
език и
език и
и и предпр
литература
литература
иемачеств
о
Че
203
203
203
203
Математи
Български
Български
Музика
ка ИУЧ
език и
език и
литература
литература
ИУЧ
Пе
203
203
203
203
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Д. Тодорова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Математи
Околен
Час на
език и
ка
свят
класа
литература
По
205
205
205
205
Български
Български
Музика
език и
език и
литература
литература
Вт
205
205
205
Български
Български
Математи
Технологи
език и
език и
ка
и и предпр
литература
литература
иемачеств
о
Ср
205
205
205
205
Български
Български
Математи
Изобразит
Изобразит
език и
език и
ка
елно
елно
литература
литература
изкуство
изкуство
Че
205
205
205
205
205
Целодневно обучение
Български
Математи
Музика
език и
ка ИУЧ
литература
ИУЧ
Пе
ДТ
205
205
205
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Дашева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Околен
Час на
език и
свят
класа
литература
По
204
204
204
Целодневно обучение
Български
Български
Математи
Музика
език и
език и
ка
литература
литература
Вт
МД
204
204
204
204
Математи
Български
Български
Технологи
ка
език и
език и
и и предпр
литература
литература
иемачеств
о
Ср
204
204
204
204
Математи
Български
Български
Музика
ка
език и
език и
литература
литература
Че
204
204
204
204
Български
Математи
Изобразит
Изобразит
език и
ка ИУЧ
елно
елно
литература
изкуство
изкуство
ИУЧ
Пе
204
204
204
204
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Р. Митева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Математи
Компютър
Български
Български
Час на
ка
но модели
език и
език и
класа
литература
литература
ране
По
102
206
102
102
102
Математи
Човек и
Човекът и
Български
ка
общество
обществот
език и
литература
оИУЧ
Вт
102
102
102
102
Човекът и
Математи
Български
Технологи
природата
ка
език и
и и предпр
литература
иемачеств
о
Ср
102
102
102
102
Български
Български
Човек и
Математи
Изобразит
език и
език и
общество
ка
елно
литература
литература
изкуство
Че
102
102
102
102
102
Математи
Български
Български
Изобразит
ка ИУЧ
език и
език и
елно
литература
литература
изкуство
ИУЧ
Пе
102
102
102
102
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител В. Михайлова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български
Математи
Технологи
Час на
език и
език и
ка
и и предпр
класа
литература
литература
иемачеств
о
По
104
104
104
104
104
Математи
Български
Човек и
Човекът и
ка
език и
общество
обществот
литература
оИУЧ
Вт
104
104
104
104
Човекът и
Математи
Български
Български
природата
ка
език и
език и
литература
литература
Ср
104
104
104
104
Целодневно обучение
Човек и
Български
Математи
общество
език и
ка
литература
Че
ВМ
104
104
104
Български
Български
Математи
Изобразит
Изобразит
език и
език и
ка ИУЧ
елно
елно
литература
литература
изкуство
изкуство
ИУЧ
Пе
104
104
104
104
104
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител М. Миланова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Информац
Информац
Информац
Информац
Математи
Български
Български
Компютър
ионни
ионни
ионни
ионни
ка
език и
език и
но модели
литература
литература
технологи
технологи
технологи
технологи
ране
и ЗИП
и ЗИП
и ЗИП
и ЗИП
По
206
206
206
206
106
106
106
206
Информац
Информац
Човек и
Човекът и
Математи
ионни
ионни
общество
обществот
ка
технологи
технологи
оИУЧ
и ИУЧ
и ИУЧ
Вт
206
206
106
106
106
Компютър
Математи
Български
Български
Информац
Човекът и
но модели
ка
език и
език и
ионни
природата
литература
литература
ране
технологи
и ИУЧ
Ср
206
106
106
106
206
106
Човек и
Български
Български
Математи
общество
език и
език и
ка
литература
литература
Че
106
106
106
106
Български
Български
Математи
Час на
език и
език и
ка ИУЧ
класа
литература
литература
ИУЧ
Пе
106
106
106
106
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Цв. Христова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Математи
Български
език и
ка
език и
литература
литература
По
105
105
105
Човек и
Човекът и
Математи
Час на
общество
обществот
ка
класа
оИУЧ
Вт
105
105
105
105
Човекът и
Математи
Български
Български
Технологи
природата
ка
език и
език и
и и предпр
литература
литература
иемачеств
о
Ср
105
105
105
105
105
Човек и
Български
Български
Математи
общество
език и
език и
ка
литература
литература
Че
105
105
105
105
Български
Български
Математи
Изобразит
Изобразит
език и
език и
ка ИУЧ
елно
елно
литература
литература
изкуство
изкуство
ИУЧ
Пе
105
105
105
105
105
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Здр. Делиева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български
Математи
Домашен
език и
език и
ка
бит
литература
литература
По
205
205
205
205
Български
Математи
Човек и
Час на
Изобразително
език и
ка
общество
класа
изкуство
литература
Вт
205
205
205
205
106
Български
Български
Математи
език и
език и
ка
литература
литература
Ср
205
205
205
Български
Математи
Човекът и
Изобразит
Изобразит
език и
ка
природата
елно
елно
литература
изкуство
изкуство
Че
205
205
205
205
205
Български
Български
Математи
език и
език и
ка СИП
литература
литература
ЗИП
Пе
205
205
205
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Р. Коларова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български
Математи
Домашен
език и
език и
ка
бит
литература
литература
По
207
207
207
207
Български
Математи
Човек и
Час на
език и
ка
общество
класа
литература
Вт
207
207
207
207
Български
Български
Математи
Изобразит
Изобразит
език и
език и
ка
елно
елно
литература
литература
изкуство
изкуство
Ср
207
207
207
207
207
Български
Математи
Човекът и
език и
ка
природата
литература
Че
207
207
207
Български
Български
Математи
Целодневно обучение
език и
език и
ка СИП
литература
литература
ЗИП
Пе
207
207
207
РК
207
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител Н. Христова
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Математи
Български
език и
ка
език и
литература
литература
По
204
204
204
Български
Математи
Български
Час на
език и
ка
език и
класа
литература
литература
Вт
204
204
204
204
Български
Математи
Човекът и
Изобразит
Технологи
език и
ка
природата
елно
и и предпр
литература
изкуство
иемачеств
о
Ср
204
204
204
204
106
Български
Български
Математи
Домашен
език и
език и
ка
бит
литература
литература
Че
204
204
204
204
Математи
Български
Човек и
Изобразит
ка СИП
език и
общество
елно
литература
изкуство
ЗИП
Пе
204
204
204
204
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете
Учител А. Минчева
Училище
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7:30 - 8:10
8:20 - 9:00
9:10 - 9:50
10:10 - 10:50
11:00 - 11:40
11:50 - 12:30
12:40 - 13:20
13:30 - 14:10
14:20 - 15:00
15:10 - 15:50
16:10 - 16:50
17:00 - 17:40
17:50 - 18:30
18:40 - 19:20
Български
Български
Математи
език и
език и
ка
литература
литература
По
203
203
203
Български
Български
Математи
Час на
език и
език и
ка
класа
литература
литература
Вт
203
203
203
203
Математи
Български
Човекът и
Изобразит
Целодневно
ка
език и
природата
елно
обучение
литература
изкуство
Ср
203
203
203
203
АМ
Математи
Български
Български
Домашен
ка
език и
език и
бит
литература
литература
Че
203
203
203
203
Математи
Човек и
Изобразит
Български
ка СИП
общество
елно
език и
изкуство
литература
ЗИП
Пе
203
203
203
203
Разписанието на часовете е генерирано:5.2.2019 г.
aSc Разписание на часовете