51 СУ Елисавета Багряна

Мечтаем, вярваме, постигаме

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Проекти Твоят час
Е-мейл Печат ПДФ

Твоят час

 

 

 

Създаване на интернет приложения с PHP

Описание: Запознаване с езика за програмиране PHP и създаване на практически интернет приложения
Изисквания: Да имат интерес към програмирането и компютърните науки
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 9 до 12 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 16.10.2017 г., Крайна дата: 27.4.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 22.8.2017 г.

Създаване на най-дългия училищен вестник - предпечатна подготовка

Описание: Създаване на 6 броя от училищен вестник, който излиза един път на два месеца - дизайн, предпечатна подготовка
Изисквания: Работа с програма Publisher
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 22.8.2017 г.

Пирография - рисуване върху дърво

Описание: Създаване на красиви орнаменти върху дървени плоскости чрез пирография.
Изисквания: Всеки трябва да разполага с пирограф, малки клещи, покривка за масата и керамична чашка. Нужни са дървени предмети за пирографиране и различни върхове за пирографа.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 6.1.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 22.8.2017 г.

Ателие "Компютърна анимация и графичен дизайн"

Описание: Работа с програмите на Adobe
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 24.10.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 22.8.2017 г.

Студио "Формат 51"

Описание: Студио за развиване и обогатяване на ученическите умения в областта на интересните техники в изящните и приложни изкуства.
Изисквания: Създаване на нагласа към творческия процес, различна от нагласата в задължителните часове. Чрез прилагане на интересни техники в изящните и приложни изкуства, утвурждаване на траен интерс и потребност за творчески дейности, създаване на свои творби.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 10 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 16.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 30.8.2017 г.

Клуб "Българи"

Описание: Непознати и любопитни исторически факти.
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 4.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 30.8.2017 г.

Клуб "Херодот"

Описание: Клуб по история за ученици изпитващи затруднения при усвояване на материала.
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 6.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Тематична област: Хуманитарни науки, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 30.8.2017 г.

Музикална работилница

Описание: Учениците получават знания за музиката по забавен и достъпен начин. Усвояват музикално-изпълнителски дейности и умения да изпълняват музика чрез пеене и свирене с детски музикални инструменти в група.
Изисквания: Да имат интерес към допълнителни музикални дейности. Да имат собствени музикални детски ритмични инструменти. Да проявяват музикален талант и желание за работа в група.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 30.8.2017 г.

Вокална група за детски и забавни песни

Описание: Учениците развиват музикалния си талант чрез певческа дейност. Предлагат им се сценични изяви и звукозаписи.
Изисквания: Да имат желание за музикална и сценична изява. Да изявяват музикални способности и готовност за работа в групова музикална дейност.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 30.8.2017 г.

Английският е лесен с таблети

Описание: Занятието има за цел да улесни изучаването на английски език. Използвайки различни приложения за таблети, малките ученици ще могат по лесен и забавен начин да правят упражнения, да играят игри, да тестват познанията си и да усъвършенстват уменията си както по езика, така и за работа с таблет.
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 1 до 2 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 30.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 1.9.2017 г.

Немски език е лесен, интересен и полезен с песен

Описание: 1. Разширяване и задълбочаване на знанията по немски език. 2. Разговорен немски език
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 3 до 10 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 1.9.2017 г.

Уча английски език с таблети

Описание: Обучаване на ученици с компютърни програми за английски език
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 2 до 2 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 1.9.2017 г.

Диамантена топка - волейболни таланти

Описание: Подготовка и тренировка на учениците по волейбол
Изисквания: Ученици с интерес към волейбола
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 25.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 5.9.2017 г.

Полезната математика

Описание: Разсъждения и изводи по ключови компетентности. Изводи по дадени графики и построяване на графики. Развитие на способностите на учениците да използват познанията и уменията си в условията на реални житейски ситуации.
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 5 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 30.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 7.9.2017 г.

Първи стъпки в предприемачеството с английски език

Описание: Развитие на предприемачеството, основни понятия, съставяне на речник на предприемача.
Изисквания: Познания по английски език А1 минимум
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 25.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 7.9.2017 г.

Практически български език

Описание: По верме на курса учениците от 11 и 12 клас ще имат възможност да преговорят основните норми на книжовния български език и практически да прилагат наученото при изготвяне на документи за социална реализация и подготовка за ДЗИ.
Изисквания: няма
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 11 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 10.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 7.9.2017 г.

Отличници на НВО

Описание: Развитие на математическите знания и умения
Изисквания: Ученици с интерес към математиката
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 28.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 7.9.2017 г.

Рок група - за изпълнение на популярна и забавна музика

Описание: Учениците пеят и свирят на музикални инструменти, чрез репетиции, сценични изяви и посещения на подобни, към обогатяване на музикалния репертоар.
Изисквания: Да имат верен слух и желание за усъвършенстване.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.9.2017 г.

Великите българи

Описание: Изучаване на литературни произведения (поезия) за Великите българи. Първи детски препис на "История славянобългарска"
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 4.6.2018 г., Крайна дата: 29.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.9.2017 г.

The art in my heart

Описание: Драматизация на приказки от Андерсен в песни на български и английски език
Изисквания: Да имат интерес към музикалното и театрално изкуство и да работят в екип с ученици от 8 клас от клуба по сценография
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 2 до 2 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 15.11.2017 г., Крайна дата: 15.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.9.2017 г.

Искам да знам

Описание: Интердисциплинарно обучение, подпомагащо овладяването на българския и английски правопис и обогатяването на активния речник на ученика.
Изисквания: За ученици изпитващи затруднения при овладяване на материала.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 4 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 15.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Тематична област: Чужд език, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 12.9.2017 г.

Уча и се забавлявам

Описание: Рамката на проекта включва идеята да се постигнат езикови компетентности чрез креативни дейности.
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 2 до 4 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 17.10.2017 г., Крайна дата: 19.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 12.9.2017 г.

Последно променен на Сряда, 13 Септември 2017 12:06  

Регистрирайте се, за да напишете коментар.

Ученическо творчество

e-Обучение

Настоятелство
51 СУ "Елисавета Багряна"


Анкета

Харесва ли ви web страницата
 

51 СОУ

Как оценявате 51 СОУ
 

Статистика

Членове : 747
Съдържание : 167
Връзки : 5
Брой прегледи на съдържанието : 776275

Кой е тук?

В момента има 74 посетителя в сайта

Посещения

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес1193
mod_vvisit_counterВчера1304
mod_vvisit_counterТази седмица6950
mod_vvisit_counterПоследната седмица13002
mod_vvisit_counterТози месец25376
mod_vvisit_counterПоследния месец44190
mod_vvisit_counterВсички дни1458624