Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Loading...

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Да се докаже, че 2a2+2b2>c2, където а, b и c са страни в триъгълник.

Решение:

(a2+b2)+(a2+b2)>c2

(a+b)2-2ab+(a-b)2+2ab>c2

(a+b)2-2ab+(a-b)2+2ab>c2

(a-b)2>c2-(a+b)2

(a-b)2>(c-(a+b))(c+(a+b))     (1)

c-(a+b)<0

c+(a+b)>0

=>  (1)  е винаги вярно

Print Friendly, PDF & Email

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Как да определим дали сбор се дели на число?

Пример:

Дели ли се сборът 12+998+265+374+33+5554578+5464640 на 5 ?

Отговор: Да. Защо? Как стигнах бързо до отговора?

F1: събираме остатъците при делене на 5 на всички събираеми и ако полученото число е кратно на 5 - да.

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Пресметнете:

При математическа недостатъчност F1  следва продължение

Print Friendly, PDF & Email

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
  1. Как ще разберете дали един стол се клати с помощта на конци?
  2. Търсите най-устойчивия стол. С колко крака ще бъде той?