Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Прогресии
Квадратни и биквадратни неравенства
Биквадратни уравнения
Екстремуми на функции
 
Граница на функция
Ирационални неравенства
Ирационални уравнения
Брой на корените на квадратно уравнение
Логаритмични неравенства
Логаритмични уравнения
 
Граница на функция
Тригонометрични уравнения

Монотонност на функция
Модулни неравенства
Модулни уравнения
Най-голяма и най-малка стойност на функция
Производни на функция
 
Показателни неравенства
Показателни уравнения
Системи уравнения
Тригонометрични неравенства
Тригонометрични уравнения
 
Формули на Виет

 

Print Friendly, PDF & Email

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Loading...

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Да се докаже, че 2a2+2b2>c2, където а, b и c са страни в триъгълник.

Решение:

(a2+b2)+(a2+b2)>c2

(a+b)2-2ab+(a-b)2+2ab>c2

(a+b)2-2ab+(a-b)2+2ab>c2

(a-b)2>c2-(a+b)2

(a-b)2>(c-(a+b))(c+(a+b))     (1)

c-(a+b)<0

c+(a+b)>0

=>  (1)  е винаги вярно

Print Friendly, PDF & Email

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Как да определим дали сбор се дели на число?

Пример:

Дели ли се сборът 12+998+265+374+33+5554578+5464640 на 5 ?

Отговор: Да. Защо? Как стигнах бързо до отговора?

F1: събираме остатъците при делене на 5 на всички събираеми и ако полученото число е кратно на 5 - да.

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Пресметнете:

При математическа недостатъчност F1  следва продължение