Алгебра

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

Прогресии
Квадратни и биквадратни неравенства
Биквадратни уравнения
Екстремуми на функции
 
Граница на функция
Ирационални неравенства
Ирационални уравнения
Брой на корените на квадратно уравнение
Логаритмични неравенства
Логаритмични уравнения
 
Граница на функция
Тригонометрични уравнения

Монотонност на функция
Модулни неравенства
Модулни уравнения
Най-голяма и най-малка стойност на функция
Производни на функция
 
Показателни неравенства
Показателни уравнения
Системи уравнения
Тригонометрични неравенства
Тригонометрични уравнения
 
Формули на Виет