Търсене

DJI_0250.JPG
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

 

 

 

 

 


 

 

using System;

 

namespace deliteli_vsichki

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

 

            for (int a = 1; a <= 10000; a++)

            {

                Console.Write(a + "    ----->     ");

                for (int i = 1; i <= a; i++)

            {

                if (a%i==0)

                {

                    Console.Write(i+"  ");

                }

            }

            Console.WriteLine();

            }

        }

    }

}

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Следващия цикъл който ще разгледаме е while.
При него специфичното е, че се пише само условието.

Декларираме една променлива извън цикълът. Слагаме я в условието и цикълът се завърта, докато не се изпълни условието.
Докато условието е истина ще се изпълнява кодът.

Кодът по-долу изписва числата от 1 до j с два интервала между тях.

  


using System;

 

namespace suma_1_100_while

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.Write("j=");

            int j = int.Parse(Console.ReadLine());

            int i = 0;

            while(i<=j)

            {

                Console.Write(i + "   ");

                i++;

            }

            Console.WriteLine();

        }

    }

}


 

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Do-While е цикъл с постусловие (следусловие).

Първо декларираме действие, което да се случи и после проверяваме условието.
При този цикъл блок-кодът се изпълнява поне един път.

Да не забравяме да се сложим увеличаване / намаляване на стойността, за да не изпадне в безкраен цикъл.

 

 

 


using System;

 

namespace suma_1_100_do_while

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int s = 0;

            Console.Write("j=");

            int j = int.Parse(Console.ReadLine());

            int i = 0;

            do

            {

                s = s + i;

                Console.Write(i + "+");

                i++;

            }

            while (i < j);

           

            s = s + j;

            Console.Write(j + "=");

            Console.WriteLine(s);

        }

    }

}


 

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Често се налага да се изпълни даден фрагмент код многократно и тогава идват на помощ циклите. Например, ако трябва да изведем числата от 1 до 1000 ще използваме цикли. 

Ще разгледаме цикъл, управляван от променлива for. Синтаксисът е:


for ( int i=1; i<=1000; i++)

            {

                Console.Write(i);

            }


 

Това е синтаксисът на for съдържа три фрагмента
Инициализация – Създаваме си променлива и ѝ задаваме някаква стойност.

Условие – Задаваме някакво условие и когато това условие стане вярно тогава цикълът спира да се изпълнява.

Действие – Тук казваме с колко да се увеличава стойността на променливата на всяко завъртане в нашия случаи i++ съм задал да се увеличава с 1 при всяко едно завъртане.

>, <, ==, >=, <=, !=