C#. Променлива

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Какво е променлива.

Променлива е компютърен термин. Променливата представлява едно място на което пазим информация  от типа на години, имена и всякакъв вид информация с цел използването и. Според името “Променлива” можем да си направим заключението, че можем да и променяме информация.

Тип на променлива.

Всяка една променлива в C# си има тип и име. Типовете в C# биват:

  • int – Числов тип от -2,147,483,648 до 2,147,483,648
  • double – Десетично число като 3.1 и 1.5
    decimal – Десетично число което дава максимална точност след десетичната запетая. Ако ви трябват точни сметки използвайте го.
  • float – Десетично число с до 10 знака точност след десетичната запетая
  • char – Char е символ стойността му задължително се държи в единични скоби ‘а’ и вътре може да има само един символ.
  • string – Стрингът е текст. Стрингът е колекция от чарове, не само в компютрите. Всяка една дума е стринг, целия текст също. Няма ограничение на символите.
  • bool – Булевия тип има само две стойности Истина или Лъжа.
    Използва се за проверка.

 

Именуване на променлива

Името на променливата е нещо което вие сами избирате. Името на променливата трябва да ви подсказва какво съдържа тя.

Не може да започват с числа 18age не е валидна променлива но age18 е напълно валидна.

Не може да има две променливи с едно и също име. Програмата ще даде грешка и няма да ви даде да компилирате.

Присвояване на стойност на променлива

Така знаем типовете и концепцията на именуване да почнем да им даваме стойности.

Присвояването на стойност на променлива става с “=” и съответните стойности.

Примери:

int age = 18;

bool isClicked = true;

double pi = 3.14;

 

тип име = стойност;