C#. Цикъл с постусловие (следусловие)

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Do-While е цикъл с постусловие (следусловие).

Първо декларираме действие, което да се случи и после проверяваме условието.
При този цикъл блок-кодът се изпълнява поне един път.

Да не забравяме да се сложим увеличаване / намаляване на стойността, за да не изпадне в безкраен цикъл.

 

 

 


using System;

 

namespace suma_1_100_do_while

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int s = 0;

            Console.Write("j=");

            int j = int.Parse(Console.ReadLine());

            int i = 0;

            do

            {

                s = s + i;

                Console.Write(i + "+");

                i++;

            }

            while (i < j);

           

            s = s + j;

            Console.Write(j + "=");

            Console.WriteLine(s);

        }

    }

}