Да се въведе стойност a, да се пресметне изразът y=2x, за x - различно от 2

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна