Да се въведе стойност a, да се пресметне изразът y=2x/(x-2), за x - различно от 2. За дробни числа.

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна