Иновации

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

За колегите, които им се струва трудно постижимо, предложените приложения да се вмъкнат в учебното съдържание и да се комбинира със задължителното съдържание е важно да се каже, че част от изпълнението е в къщи под формата на домашна работа.

ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Е САМО ВЪРХУ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО - ОЦЕНКИТЕ ИМАТ САМО МОТИВИРАЩ ХАРАКТЕР ЗА РАЗВИТИЕ.

 

 

 

Работа с приложен софтуер:

 • Google earth
  • Търсене на обекти. Измерване на разстояния между дадени точки от земната повърхност.
  • Намиране на населени места по зададени разстояния от други населени места – междупредметна връзка между география, математика и ИТ.
  • Измерване на площ в различни дименсии.
  • Платформата е приложима за мобилни устройства – таблети и телефони.

 


 • Geogebra
  • Разработка на математически проекти, в основата на които са построителни задачи – възможност за разширяване на наученото от часовете по математика, визуализиране. Съобразяване с текущите теми по математика.
  • Изследване на геометрични обекти в динамичен изглед – пример: Положението на височината в триъгълник – остроъгълен, правоъгълен, тъпоъгълен. В следствие учениците установяват и изследват геометрични факти, с които биха се запознали на по-късен етап от обучението си по математика.
  • Построяване на правилна n-ъгълна пирамида или призма, като n варира в избран интервал – самият проект е динамичен – урокът беше разработен с 6 клас, успоредно с преподаването на материала по математика.
  • Тема за равнобедрен триъгълник и всички следствия от това – поведение на ъглополовяща, медиана, височина към бедро и основа. Преобразуването от равнобедрен в равностранен триъгълник.
  • Платформата е приложима за мобилни устройства – таблети и телефони.


 • Google drive, Google sheets, Google docs, Google slides, Google classroom, Google sites
  • Всеки ученик и учител има акаунт, съответно с наставка @51school.bg или @student.51school.bg.
  • За учителите се ползва служебна електронна поща, ползвайки мобилността на услугата, както и възможностите на облачното пространство.
  • Всеки ученик, създавайки свои проекти ги организира и публикува в системата на 51school посредством платформата за създаване на сайтове, като обучението за това се предоставя на всички ученици – от 5 до 12 клас. Въпреки, че тази практика е отскоро – 1 месец, учениците се справят успешно и имат интерес.
  • По отношение на сигурността е важно да се каже, че сайтовете са видими само в мрежата на @51school.bg. Същото се отнася и за споделеното съдържание.
  • Google classroom дава възможност за създаване на курсове на всеки учител и споделяне на обучителна информация - например задаване на домашна работа - неоценим помощник за отсъстващите ученици и предаване на домашните работи във вид на снимка.
  • За публикуване на специфични текстове използваме добавката Math type - plugin за Google документи и др.
  • Платформата е приложима за мобилни устройства – таблети и телефони.

 


 • Модулна обектно-ориентирана динамична среда за обучение - MOODLE
  • Създаване на учебно съдържание – уроци, вмъквайки контролни въпроси, като по този начин се създава урок, който протича по различен начин, в зависимост от напредъка на ученика, както по време, така и по последователност.
  • Създаване на тестове, които са динамични във времето относно съдържанието, свързано с акцента на преподавателя. Тестовете са оценявани автоматично и веднага от платформата, преодолявайки абсолютно личностния фактор – на учителя и на ученика. Създава се тестове – обучителни – с включени подсказки, тренировъчни, за изпитване. Има множество възможности за противодействие на плагиатството.
  • Удобно е експортирането на тестове от един курс и импортирането му в друг курс. Защо е необходимо. Курсът се води от един преподавател и той може да разглежда резултатите на учениците, да прави статистики, има административни права за своя курс. Ако негов колега иска да ползва същият тест то най-удобния начин е да импортира същия тест в своя курс и да го ползва като свой.
  • Важно е да се отбележи, че самите тестове може да се експортират и да се съхраняват off-line, като по този начин те се запазват във времето и се гарантират при евентуален срив на системата. Същото може да се приложи и към цели курсове.
  • Платформата е приложима за мобилни устройства – таблети и телефони.

 Опитайте вкуса на тест за 5 клас по математика и делимост

ползвайте username: 999 и парола: Test%1@@

записването към курса е с еднократно въвеждане на парола: sou51