Търсене

DJI_0248.JPG

Главно дежурство

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Г Р А Ф И К

за главното дежурство на учителите и класовете

през ІI учебен срок на 2018/2019 г. 

Учебна седмица

І смяна

ІІ смяна

    04.03. - 08.03.

   11а и А. Дойчинова

  6б и В. Георгиева  

    11.03. - 15.03.

   11б и К. Иванов

  6в и Е. Ахмакова

    18.03. - 22.03.

   11в и М. Вълчанова

  6г и М. Гигова 

    25.03. - 29.03.

   12а и Н. Йосифов 

  5а и Ж. Калчева

    01.04. - 04.04.

   12б и Ц. Драганова

    -----------------

    08.04. - 12.04.

   12в и К. Софрониева

  5б и М. Борисова 

    15.04. - 19.04.

   8а и М. Дакова

  5в и М. Фратева

    22.04. - 26.04.

   8б и Й. Алексиева 

  5г и Т. Иванова 

    29.04. - 03.05.

   8в и М. Пенева

  7а и Р. Ковачева 

    06.05. - 10.05.

   9а и В. Стамболийска

  7б и Р. Дакова 

    13.05. - 17.05.

   9б и Н. Рашева

  7в и Б. Щиркова

    20.05. - 24.05.

   9в и Д. Савова  

  7г и Ц. Кирилова   

    27.05. - 31.05.

   10а и И. Матеев

  5а и Ж. Калчева  

    03.06. - 07.06. 

   10б и Л. Петров

  5б и М. Борисова   

    10.06. - 14.06.

   10в и И. Иванова

  5в и М. Фратева

    17.06. - 21.06.

   11а и П. Лефтеров

  7а и Р. Ковачева

    24.06. - 28.06.

   11б и А. Петрова

  7г и Ц. Кирилова