Търсене

DJI_0248.JPG

Организация на учебния ден

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

О Р Г А Н И З А Ц И Я

 Н А   У Ч Е Б Н И Я   Д Е Н

 за втория срок на учебната 2018/2019 г.

 

1 ч. 8:00 8:35

2 ч. 8:45 9:20

Голямо междучасие 30 мин.

3 ч. 9:50 10:25

4 ч. 10:35 11:10

5 ч. 11:20 11:55

1 ч. 7:30 8:10

2 ч. 8:20 9:00

Голямо междучасие 25 мин.

3 ч. 9:25 10:05

4 ч. 10:15 10:55

5 ч. 11:05 11:45

6 ч. 11:55 12:35

 1 ч. 7:30 8:10

2 ч. 8:20 9:00

3 ч. 9:10 9:50

Голямо междучасие 20 мин.

4 ч. 10:10 10:50

5 ч. 11:00 11.40

6 ч. 11:50 12:30

7 ч. 12:40 13:20

1 ч. 13:30 14:05

2 ч. 14:15 14:50

Голямо междучасие 30 мин.

3 ч. 15:20 15:55

4 ч. 16:05 16:40

5 ч. 16:50 17:25

1 ч. 13:30 14:10

2 ч. 14:20 15:00

Голямо междучасие 25 мин.

3 ч. 15:25 16:05

4 ч. 16:15 16:55

5 ч. 17:05 17:45

6 ч. 17:55 18:35

 1 ч. 13:30 14:10

2 ч. 14:20 15:00

3 ч. 15:10 15:50

Голямо междучасие 20 мин.

4 ч. 16:10 16:50

5 ч. 17:00 17:40

6 ч. 17:50 18:30

7 ч. 18:40 19:20