Търсене

DJI_0248.JPG

Седмично дежурство

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
ПОНЕДЕЛНИК
АТЕЛИЕТА А. ПЕТРОВА
П. ЛЕФТЕРОВ
 Л. БЛАЖЕВ
ДВОР И. ИВАНОВА
 Д.НИКОЛОВА
БЮФЕТ Б. БОГОЕВ
В. КАЛЪЧЕВА
ВТОРИ ЕТАЖ Й. АЛЕКСИЕВА
М. ФРАТЕВА
ТРЕТИЕТАЖ Н. ПАНЧЕВА
Б. ЩИРКОВА
ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ К. СОФРОНИЕВА
Е. АХМАКОВА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В. ЙОТОВА 
М. БОРИСОВА
ВТОРНИК
АТЕЛИЕТА А. ПЕТРОВА
В. СТАМБОЛИЙСКА
И. АРСОВА
ДВОР Ц. ДРАГАНОВА
М. НИКОЛОВ
БЮФЕТ В. КАЛЪЧЕВА
В. СТАМБОЛИЙСКА
ВТОРИ ЕТАЖ Б. РАДЕВА
М.ФРАТЕВА
ТРЕТИЕТАЖ Д. САВОВА
Ж. КАЛЧЕВА
ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ Н. РАШЕВА
Р. ДАКОВА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН Н. ЙОСИФОВ
М. БОРИСОВА
СРЯДА
АТЕЛИЕТА А. ПЕТРОВА
И. МАТЕЕВ
И. АРСОВА
П. ЛЕФТЕРОВ 
ДВОР Л. ПЕТРОВ
И.МАТЕЕВ
БЮФЕТ Е. МИЛЕВА
А. СЛАВЕЙКОВА
ВТОРИ ЕТАЖ А. ДОНЕВА
 Ц. КИРИЛОВА
ТРЕТИЕТАЖ М. ДАКОВА
 Т. ИВАНОВА
ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ Н. РАШЕВА
 Ц. ПОЛИМИРОВА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В. ЙОТОВА
М. БОРИСОВА
ЧЕТВЪРТЪК
АТЕЛИЕТА П. ЛЕФТЕРОВ
В. СТЕФАНОВ
И. АРСОВА
ДВОР  Б. БОГОЕВ 
М. НИКОЛОВ
БЮФЕТ М. ВЪЛЧАНОВА
М. МИТОВА
ВТОРИ ЕТАЖ Й. АЛЕКСИЕВА
К. ДИМИТРОВ
ТРЕТИЕТАЖ И. ЙОТОВА
 С. ХРИСТОВА
ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ М. ПЕНЕВА
М.ГИГОВА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН Н. ЙОСИФОВ
М. БОРИСОВА
ПЕТЪК
АТЕЛИЕТА И. МАТЕЕВ
 И. АРСОВА
ДВОР Е. МИЛЕВА
Р. КОВАЧЕВА
БЮФЕТ К. ИВАНОВ
Л. БЛАЖЕВ
ВТОРИ ЕТАЖ К. ДИМИТРОВ
Ц. КИРИЛОВА
ТРЕТИЕТАЖ А. ДОЙЧИНОВА
Б. ЩИРКОВА
ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ В. ГЕОРГИЕВА
 Д. НИКОЛОВА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В. ЙОТОВА
М. БОРИСОВА