Абревиатурата е съкращение на Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment и в превод означава Модулна обектно - ориентирана динамична среда за обучение

Moodle 3.3.

Защото има повече възможности.

Докато мигрираме всички курсове на новата версия

Да. Направени са и се раздават.

Last modified: Wednesday, 11 October 2017, 5:31 PM