ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ

posted in: АЗ БУКИ | 0

Информационните технологии – инструментариум за решаване на математически проблеми
Vocational_Education_4_17_KrassimirDimitrov