За ползата от занималните

posted in: Новини | 0

Занималните – функционалност на училището, осъществила се като стандарт в образованието ни в последните десетина години. Обществото прие занималните като помощ за родителите, без да оцени ефекта от въвеждането им. Какво подобри и какво разруши въвеждането на този елемент от образователната ни система.

В миналото занималня посещаваха само изоставащи ученици.

Сега това се превърна в задължение за всички ученици. Целта на образованието е да образова младите хора, отчитайки техните персонални качества и способности, както и интереси. Занималнята сама по себе си е продължение на класно-урочната система от редовните часове. Може да се каже, че децата попадат в система със задължителни режимни моменти – самоподготовка, отдих. Всичко това се случва без да се отчита индивидуалните желания на учениците. Отпада като възможност самоорганизирането от страна на децата на времето от втората част на деня. По този начин те пропускат да възпитат у себе си уменията да организират своето време. Отсъства всякаква самостоятелност. Това води до липсата на качество в дейностите на учениците. Те пишат своите домашни работи и учат своите уроци без достатъчно вникване в същността на изучаваната материя. Неспокойната и недомашна обстановка, липсата на уют води до повърхностно и незадълбочено запознаване с изучавания материал. Един от най-важните резултати от това е липсата на умения да се правят логически разсъждения и причинно-следствени изводи.

За всяко дете е важно да обядва в спокойна среда, да има отдих в семейна, спокойна и в безстресова среда. Всичко това го няма в училище. Липсата води до разсеяност и хиперактивност. Организационно училището се доближава до казармения порядък, а занималнята само увеличава дела и в денонощния режим на детето.

Единствената полза е за родителите, създавайки грешното усещане за сигурност на детето и очакването, че то се е подготвило за следващия ден.

Резултатът за детето, посещаващо занималня е липсата на умения да организира работния си ден, подсъзнателното усещане, че в къщи не се учи. Това има пагубен ефект в следващия етап от образованието.

Една от причините за лошите резултати на нашите ученици е именно в наличието на този инструмент за серийно образование – по-скоро отглеждане.

Считам, че занималнята трябва да бъде насочена единствено за изоставащи деца и то организирана по абсолютно различен начин.

Темата е непълна и ще добавя още аргументи в полза на тезата ми.

 

Продължи