Национално външно оценяване ИТ – 10 клас – 2017 година

posted in: Новини | 0

Общо явили се ученици 87
Брой ученици, получаващи сертификат 71
Брой ученици, неполучаващи сертификат 3
Брой ученици, неуспели да завършат МОДУЛ 2 по технически причини 13
Име Клас Модул1 точки Модул1 процент Модул2 точки Модул2 процент Общ брой точки Краен резултат (%)
Александър Алек 10 в 28 93,30% 30 100,00% 58 97%
Тимотей Олегови 10 а 27 90,00% 30 100,00% 57 95%
Радослав Методи 10 в 26 86,70% 29 96,66% 55 92%
Кристина Илкова 10 а 23 76,70% 30 100,00% 53 88%
Лора Руменова К 10 а 25 83,30% 27 90,00% 52 87%
Иван-Александър 10 б 25 83,30% 27 90,00% 52 87%
Жана-Мари Ивайл 10 а 22 73,30% 30 100,00% 52 87%
Божидар Маринов 10 в 24 80,00% 27 90,00% 51 85%
Йоан Боянов Боя 10 в 23 76,70% 28 93,33% 51 85%
Катрин Емануило 10 в 23 76,70% 28 93,33% 51 85%
Александра Бори 10 б 21 70,00% 30 100,00% 51 85%
Аделина Красими 10 в 22 73,30% 28 93,33% 50 83%
Мира Бойкова Сп 10 а 28 93,30% 21 70,00% 49 82%
Филип Владимиро 10 в 25 83,30% 24 80,00% 49 82%
Елена Радославо 10 в 22 73,30% 27 90,00% 49 82%
Теодор Георгиев 10 в 22 73,30% 27 90,00% 49 82%
Цветан Иванов Б 10 б 19 63,30% 30 100,00% 49 82%
Илия Петров Пет 10 а 24 80,00% 24 80,00% 48 80%
Катерина Петров 10 а 24 80,00% 24 80,00% 48 80%
Симона Валентин 10 б 22 73,30% 26 86,66% 48 80%
Георги Малчев М 10 в 21 70,00% 27 90,00% 48 80%
Ивет Василева А 10 б 23 76,70% 24 80,00% 47 78%
Ивана Цанкова Р 10 б 22 73,30% 25 83,33% 47 78%
Джонатан Джулиъ 10 а 21 70,00% 26 86,66% 47 78%
Йоаким Александ 10 в 21 70,00% 26 86,66% 47 78%
Кристина Павлов 10 б 19 63,30% 28 93,33% 47 78%
Никол Танева Та 10 а 26 86,70% 20 66,66% 46 77%
Виктор Калинов 10 а 24 80,00% 22 73,33% 46 77%
Мария Димитрова 10 б 20 66,70% 26 86,66% 46 77%
Баян Яворов Поп 10 а 23 76,70% 22 73,33% 45 75%
Лора Андреева Х 10 в 23 76,70% 22 73,33% 45 75%
Мартина Мартино 10 в 16 53,30% 29 96,66% 45 75%
Мирослав Алекса 10 в 15 50,00% 30 100,00% 45 75%
Иванеса Дамянов 10 б 22 73,30% 22 73,33% 44 73%
Теодора Антонов 10 а 21 70,00% 23 76,66% 44 73%
Илиян Каменов К 10 в 16 53,30% 28 93,33% 44 73%
Денислав Кирило 10 б 24 80,00% 19 63,33% 43 72%
Емил Валентинов 10 а 22 73,30% 21 70,00% 43 72%
Алекс Ивайлов И 10 в 19 63,30% 24 80,00% 43 72%
Стилиан Христов 10 б 19 63,30% 23 76,66% 42 70%
Аделина Иванова 10 б 23 76,70% 18 60,00% 41 68%
Адриан Здравков 10 б 21 70,00% 20 66,66% 41 68%
Симона Бисерова 10 в 19 63,30% 22 73,33% 41 68%
Катрин Руменова 10 б 26 86,70% 14 46,66% 40 67%
Симеон Цветанов 10 б 26 86,70% 14 46,66% 40 67%
Максимилиан Ник 10 в 25 83,30% 15 50,00% 40 67%
Алекс Илиянов Ц 10 а 19 63,30% 21 70,00% 40 67%
Сабрин Набил Ал 10 а 18 60,00% 22 73,33% 40 67%
Валентин Цветан 10 в 16 53,30% 24 80,00% 40 67%
Ивайло Валентин 10 в 16 53,30% 24 80,00% 40 67%
Габриела Адриан 10 а 24 80,00% 15 50,00% 39 65%
Елена Радославо 10 а 22 73,30% 17 56,66% 39 65%
Симона Валентин 10 в 17 56,70% 22 73,33% 39 65%
Георги Петров С 10 в 16 53,30% 23 76,66% 39 65%
Рая Момчилова Е 10 б 21 70,00% 17 56,66% 38 63%
Стилиана Бисер 10 в 19 63,30% 19 63,33% 38 63%
Дамяна Юлианова 10 а 16 53,30% 22 73,33% 38 63%
Христина Христо 10 б 22 73,30% 15 50,00% 37 62%
Петя Златанова 10 а 21 70,00% 16 53,33% 37 62%
Роксана Росенов 10 а 21 70,00% 16 53,33% 37 62%
Инес Веселинова 10 б 17 56,70% 20 66,66% 37 62%
Денислава Радос 10 б 23 76,70% 13 43,33% 36 60%
Дениз Теменуга 10 а 14 46,70% 22 73,33% 36 60%
Деян Николаев Т 10 а 13 43,30% 23 76,66% 36 60%
Александра Дани 10 в 21 70,00% 12 40,00% 33 55%
Руслан Цветанов 10 б 20 66,70% 13 43,33% 33 55%
Гергана Сашева 10 б 18 60,00% 15 50,00% 33 55%
Кристиян Юлияно 10 в 16 53,30% 16 53,33% 32 53%
София Момчилова 10 в 16 53,30% 16 53,33% 32 53%
Айя Георгиева Й 10 а 15 50,00% 17 56,66% 32 53%
Делян Огнянов Д 10 а 22 73,30% 9 30,00% 31 52%
Надежда Асенова 10 в 19 63,30% 9 30,00% 28 47%
Андрея Андреева 10 а 12 40,00% 12 40,00% 24 40%
Румяна Петрова 10 б 12 40,00% 12 40,00% 24 40%
Илиана Тасева И 10 б 26 86,70% 0%
Чудомира Петров 10 а 22 73,30% 0%
Деян Тодоров Ра 10 б 22 73,30% 0%
Десислава Георг 10 б 20 66,70% 0%
Ася Валентинова 10 а 17 56,70% 0%
Митко Георгиев 10 б 17 56,70% 0%
Калина Красимир 10 б 16 53,30% 0%
Неделин Пламено 10 б 15 50,00% 0%
Симеон Иванов И 10 б 15 50,00% 0%
Лора Йоткова Ан 10 в 13 43,30% 0%
Борислав Борисо 10 а 8 26,70% 0%
Кристиана Христ 10 а 0,00% 0%
Захари Стоянов 10 в 0,00% 0%