Карта за самооценка на ученика


Картата е предоставена с цел оценка на адекватната самооценка на ученика.

Здравейте. Попълнете въпросника. Ако Вашата самооценка и оценка са точни, ще получите +0,25 към оценката по предмета.
Въпросникът съдържа 7 въпроса.
Карта


* Клас
Изберете един от следните отговори.
* Вашият номер в клас?

* Име

* Презиме

* Фамилия

* С каква оценка по Информационни технологии се самооценявате? Каква оценка заслужавате?
Изберете един от следните отговори.
* Каква оценка смятате, че ще получите
Изберете един от следните отговори.