C#. Цикъл с предусловие

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Следващия цикъл който ще разгледаме е while.
При него специфичното е, че се пише само условието.

Декларираме една променлива извън цикълът. Слагаме я в условието и цикълът се завърта, докато не се изпълни условието.
Докато условието е истина ще се изпълнява кодът.

Кодът по-долу изписва числата от 1 до j с два интервала между тях.

  


using System;

 

namespace suma_1_100_while

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.Write("j=");

            int j = int.Parse(Console.ReadLine());

            int i = 0;

            while(i<=j)

            {

                Console.Write(i + "   ");

                i++;

            }

            Console.WriteLine();

        }

    }

}