C#. Оператори

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Операторите в C# биват няколко вида:

  • Аритметични – всички операции от математиката ако сте завършили 3-ти клас трябва да ги знаете.
  • Оператори за присвояване – Присвояват стойност в миналата тема ги разгледахме.
  • Оператори за сравнение – Сравняват две или повече стойности.
  • Логически оператори – това са оператори за работа с булев тип данни.
  • Побитови – няма да ги разглеждаме ако искате да разберете за тях вижте в книгата на Светлин Наков.

Аритметичните оператори в C#

Както казах това са математическите оператори вие вече ги знаете 

+ събиране

– изваждане

* умножение

/ делене

% тука има особеност този символ в C# значи делене с остатък.

++ инкрементиране – добавя на променливата +1

Пример:

age++     ако променливата преди това е била 18 вече е 19

-- може да се досетите сами. Изважда 1 от стойността на променливата, ако променливата преди това е била 19 вече е 18

Логически оператори в C#

&& – логическо И то сравнява няколко стойности. Трябва всички да са верни.

Например имаме условие което изисква и двете стойности да са ВЕРНИ.

Реален пример: username и password ако и двете са верни. Ако само едното е грешно стойността е Лъжа. (Потребителското име или паролата не съвпадат)

|| -Логическо ИЛИ . В този случай само едното условие ако е вярно резултата е ИСТИНА ако и двете са ЛЪЖА и условието е ЛЪЖА.

Оператори за сравнение в C#

Така и те са елементарни. По-голямо,По-малко и други такива.

==           равно. Това е оператор за сравнение в математиката по принцип е = но в C# това е за присвояване и за сравнение ==

!=            различно от. Този символ значи различно. Например age!=0 - проверяваме дали променливата е различна от 0.

по-голямо. Пример аge>18.Проверява дали стойността на променливата е по голяма от 18.

<             по-малко.

>=           по-голямо или равно проверява дали е по голямо или равно на съответната стойност

<=           по-малко или равно.

ВАЖНО!

Конкатенация на стрингове в C#

Ако искаме да съберем два стринга (текста) в C# използваме +

Например имаме една променлива firstName и една променлива lastName.

Искаме да ги отпечатаме на конзолата:

Console.Writeline(firstname+” ” + lastName);

Тези кавички по средата на текста служат за интервал защото имената ще се залепят едно до друго ако ги няма.