C#. Цикъл for

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Често се налага да се изпълни даден фрагмент код многократно и тогава идват на помощ циклите. Например, ако трябва да изведем числата от 1 до 1000 ще използваме цикли. 

Ще разгледаме цикъл, управляван от променлива for. Синтаксисът е:


for ( int i=1; i<=1000; i++)

            {

                Console.Write(i);

            }


 

Това е синтаксисът на for съдържа три фрагмента
Инициализация – Създаваме си променлива и ѝ задаваме някаква стойност.

Условие – Задаваме някакво условие и когато това условие стане вярно тогава цикълът спира да се изпълнява.

Действие – Тук казваме с колко да се увеличава стойността на променливата на всяко завъртане в нашия случаи i++ съм задал да се увеличава с 1 при всяко едно завъртане.

>, <, ==, >=, <=, !=